Ustawa o ogłaszaniu

Już nie kopiuję tekstu, wprost odsyłam do ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).