15zzzzzx, 15zzzzzz

Czy pamięta ktoś może artykuły „Gdy zabraknie liter” (A. Klimowski 2015) oraz „Nie ma tego zua, co by na dobre ustawie nie wyszło?” (mój 2017)? W tym ostatnim pisałem o art. 44zzzua (czytaj: artykule czterdziestym czwartym ZET ZET ZET U A) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dodanym przez art. 15 pkt 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), którego po 347 dniach uchylił art. 80 pkt 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203). Dzięki technice legislacyjnej z § 89 ZTP, przez chwilę było 5 poziomów „wieloliterowości” w oznaczeniu (numerowaniu, literowaniu) jednostki redakcyjnej.

Praktyka wciąż zadziwia :) Mamy nowy rekord (jeśli ktoś zna dalej idący przykład, proszę o komentarz!): art. 15zzzzzx (czyt. artykuł piętnasty ZET ZET ZET ZET ZET IKS) został dodany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) przez art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Art. 15zzzzzx planowany był od samego początku w Druku Sejmowym 330). Dodano zatem rekordowy 6. (szósty) poziom.

Oczywiście, nie należy mylić art. 15zzzzzx z art. 15zzzzx ani art. 15zzzx, gdyż takie też są w tej nowelizacji. Bez problemów czytelnik odróżni nowe przepisy od art. 15zzx, gdyż ten obowiązuje już od 31.03.2020 (poz. 568).

PS [dopisałem 22.05.2020] Właśnie doszły kolejne jednostki redakcyjne: art. 15zzzzzy i art. 15zzzzzz, więc jesteśmy już blisko art. 15zzzzzza, którego dziś jeszcze nie ma, ale spodziewam się, że może się pojawić☺ Zostały dodane przez art. 46 pkt 35 (s. 31) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).
Wyrażenie regularne (RegExp) do szukania rekordowego oznaczenia takich jednostek: [0-9]+[a-z]{7,}

Przepis oznaczony jest prawidłowo, zgodnie z ZTP. Dopisek „zzzzzx” nie czyni go jednak bardziej zjadliwym…

Dlatego już od etapu projektu wzbudzał słuszne zaciekawienie☺ (Twitter, Facebook, Google, Wykop).

Ta sama nowelizacja, ponieważ dodała przepis pomiędzy art. 15zzz oraz art. 15zzza, nie mogła użyć już literek, dlatego mamy art. 15zzz¹ (15zzz1) dodany przez art. 73 pkt 50 tejże.

fragment dziennika urzędowego z art. 15zzzzzx

fragment dziennika urzędowego z art. 15zzzzzx

fragment dziennika urzędowego z art. 15zzzzzz

fragment dziennika urzędowego z art. 15zzzzzz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *