Archiwum: Maciej Róg

Bezdomny QNAP

System operacyjny QTS 4.3.3 serwera NAS (prywatnej chmury obliczeniowej) firmy QNAP w aplikacji File Station i sieciowo (Samba SMB) w którymś momencie przestał mi wyświetlać (udostępniać) w jakimś sensie wirtualny katalog / folder „home” dla poszczególnych użytkowników. O ile grupy… (Więcej)

ANNO Suche

Opolskim Genealogom ostatnio dwukrotnie (Piotrek Bomersbach i Monika Bayer-Smykowska) przypomniano wyszukiwarkę pełnotekstową w czasopismach ze zbiorów Österreichische Nationalbibliothek (Narodowej Biblioteki Austriackiej). Kilka rzeczy sobie wypiszę ku pamięci. Pyryt Josef (Józef), Leg., Poln. LegK. Nr. 1, 4. Komp., Tarnobrzeg,1896, krank, GarnSpit…. (Więcej)

Porównanie sprawozdawczości finansowej NGO

W działalności stowarzyszeniowej miałem potrzebę porównania zakresów sprawozdawczości finansowej (wprowadzenia / informacji ogólnych — bilansu — informacji uzupełniających / dodatkowych — rachunku zysków i strat / rachunku wyników) organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), a to na gruncie: ustawy z dnia 29… (Więcej)