Curriculum Vitae

imię i nazwisko Maciej Róg
rok urodzenia 1982
miejsce zamieszkania Brzeg, pow. brzeski, woj. opolskie
wykształcenie 2001-2006 wyższe prawnicze
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
praca magisterska:
Elektroniczne ogłaszanie prawa
2009-2010 Studia Podyplomowe Legislacji
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
1992-1998 Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Elsnera w Brzegu
instrumenty perkusyjne
zatrudnienie od marca 2007 r. (do nadal) Starostwo Powiatowe w Brzegu
zastępca naczelnika (kody zawodów*: 111301=1112, 261906=2619, 261990=2619, 262207=2622)
audytor wewnętrzny QMS ISO 9001 (kod zawodu*: 242204=2422)
ex referent prawny (do 2013, kod zawodu*: 411004=4110)
obsługa terytorialnej komisji wyborczej
styczeń-marzec 2007 r. Urząd Skarbowy w Brzegu
społecznie Opolscy Genealodzy członek nr 7, współzałożyciel i sekretarz w zarządzie od stycznia 2014 (kod zawodu*: 111403=1114)
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne
Wrocław
członek nr 199/2014 i sekretarz w zarządzie od marca 2015
Polskie Towarzystwo Genealogiczne członek nr 174 od 2014
Wikipedysta aktywny od września 2006 do kwietnia 2010
inne umiejętności
  • język angielski
  • prawo jazdy kat. B
  • webmastering (HTML 5, JavaScript, CSS 3, PHP 5, MySQL, mod_rewrite, WordPress; kod*: 351404=3514)
  • korekta, skład i łamanie tekstu (kody*: 441302=4413, 732105=7321)
  • organizacja konferencji (kod*: 333290=3332)
  • wyrażenia regularne (RegExp)
  • LibreOffice (Writer, Calc, Impress) i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) z obsługą m.in. klas i warunków stylów oraz formuł
  • Notepad++, Total Commander, Irfan View
  • VSDC Video Editor, Youtube Livestream (kod*: 352117=3521)
  • WoltersKluwer Lex
zainteresowania
* kody zawodów wg KZiS-2014 czyli rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) oraz = ISCO-08.