Curriculum Vitae

imię i nazwisko Maciej Róg
rok urodzenia 1982
miejsce zamieszkania Brzeg, pow. brzeski, woj. opolskie
wykształcenie 2001-2006 wyższe prawnicze
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
praca magisterska:
Elektroniczne ogłaszanie prawa
2009-2010 Studia Podyplomowe Legislacji
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
1992-1998 Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Elsnera w Brzegu
instrumenty perkusyjne
zatrudnienie od marca 2007 r. (do nadal) Starostwo Powiatowe w Brzegu
naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego (od 2019, zastępca od 2014, referent prawny od 2008, kody zawodów*: 111301=1112, 261906=2619, 261990=2619, 262207=2622, 411004=4110)
urzędowy pełnomocnik wyborczy – obsługa terytorialnej komisji wyborczej (od 2010)
ex wewnętrzny audytor jakości QMS ISO 9001 (2012–2019, kod zawodu*: 242204=2422)
styczeń-marzec 2007 r. Urząd Skarbowy w Brzegu
społecznie Opolscy Genealodzy członek nr 7, współzałożyciel i sekretarz w zarządzie od stycznia 2014, współorganizator (w ramach stowarzyszenia – obsługa prelekcji, nadawanie na żywo, obróbka wideo) corocznych Ogólnopolskich Konferencji Genealogicznych na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, współredaktor (skład, łamanie, korekta) rocznika Varia Genealogica; prelegent na tematy genealogiczne; digitalizator we współpracy z Archiwum Państwowym w Opolu (kod zawodu*: 111403=1114)
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne
Wrocław
członek nr 199/2014 i sekretarz w zarządzie od marca 2015
Polskie Towarzystwo Genealogiczne członek nr 174 od 2014
Wikipedysta aktywny od września 2006 do kwietnia 2010
inne umiejętności
 • język angielski
 • prawo jazdy kat. B
 • WoltersKluwer Lex
 • terminologia systemów zarządzania, compliance i norm ISO
 • webmastering (wyrażenia regularne RegExp, HTML 5, JavaScript, CSS 3, PHP 5, MySQL, mod_rewrite, WordPress; kod*: 351404=3514)
 • korekta, skład i łamanie tekstu (kody*: 441302=4413, 732105=7321)
 • organizacja&obsługa konferencji (kod*: 333290=3332)
 • transmisje na żywo i postprodukacja/montaż wideo (VSDC Video Editor, Youtube Livestream; kod*: 352117=3521)
 • LibreOffice (Writer, Calc, Impress), Apple Keynote i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) z obsługą m.in. klas i warunków stylów oraz formuł
 • Notepad++, Total Commander, Irfan View
 • zarządzanie stronami i grupami Facebook
 • analiza statystyk SEO (Facebook InSights, Google Search Console, AWStats, YT)
zainteresowania
 • legislacja
 • informatyzacja instytucji i zasobów publicznych
 • genealogia (kod*: 263302=2633)
 • programowanie (kod*: 2514=2514)
 • typografia
 • kosmologia, fizyka cząstek elementarnych
 • fotografia
 • bieganie
* kody zawodów wg KZiS-2014 czyli rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) oraz = ISCO-08.