Curriculum Vitae

imię i nazwisko Maciej Róg
rok urodzenia 1982
miejsce zamieszkania Brzeg, pow. brzeski, woj. opolskie
wykształcenie 2001–2006 wyższe prawnicze
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
praca magisterska:
Elektroniczne ogłaszanie prawa
2009–2010 Studia Podyplomowe Legislacji
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
1992–1998 Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Elsnera w Brzegu
instrumenty perkusyjne
zatrudnienie gdzie kiedy stanowisko kod zawodu*
Starostwo Powiatowe w Brzegu od 2020 sekretarz powiatu 111301=1112+
2019–2020 naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
2014–2019 zastępca naczelnika
2008–2014 referent prawny 261906=2619, 261990=2619
2007 staż 411004=4110
od 2010 urzędowy pełnomocnik wyborczy (obsługa terytorialnej komisji wyborczej)
2012–2019 wewnętrzny audytor jakości QMS ISO 9001 242204=2422
Urząd Skarbowy w Brzegu 2007 staż 411004=4110
społecznie Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy od 2014 członek nr 7, współzałożyciel i sekretarz w zarządzie, współorganizator (w ramach stowarzyszenia – obsługa prelekcji, nadawanie na żywo, obróbka wideo) corocznych konferencji Geneami, współredaktor (skład, łamanie, korekta) rocznika Varia Genealogica; z rzadka prelegent; digitalizator we współpracy z Archiwum Państwowym w Opolu 111403=1114
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne
Wrocław
od 2014 członek nr 199/2014
od 2015 sekretarz w zarządzie
Polskie Towarzystwo Genealogiczne od 2014 członek nr 174
Genealodzy🇵🇱 od 27.12.2010 administrator
Wikipedysta wrzesień 2006 – kwiecień 2010
inne umiejętności język angielski
prawo jazdy kat. B
WoltersKluwer Lex
terminologia systemów zarządzania, compliance i norm ISO (9001)
webmastering (składnia HTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL, WordPress, Wiki, wyrażenia regularne RegExp, mod_rewrite) 351404=3514
korekta, skład i łamanie tekstu: Zeszyty ŚTG 2 (2015), Parantele 1 (2016), Varia Genealogica 1+ (2017+) 441302=4413, 732105=7321
organizacja&obsługa konferencji 333290=3332
transmisje na żywo i postprodukacja/montaż wideo (OBS Studio, VSDC Video Editor, Youtube Livestream, Facebook Live) 352117=3521
LibreOffice (Writer, Calc, Impress), Apple Keynote i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) z obsługą m.in. klas i warunków stylów znaków, akapitów i stron; formuł i pól
Notepad++, Total Commander, Irfan View
zarządzanie stronami i grupami Facebook
analiza statystyk SEO (Facebook InSights, Google Search Console, AWStats, YT)
projektowanie prostej informacji użytkowej
zainteresowania legislacja
informatyzacja instytucji i zasobów publicznych
genealogia 263302=2633
programowanie 251401=2514
typografia
kosmologia, fizyka cząstek elementarnych
fotografia
bieganie, kolarstwo (mapa)
muzyka
* kody zawodów wg KZiS-2014 czyli rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) oraz = ISCO-08.