Bibliografia zagadnień legislacyjnych

W latach 2007–2010 pod adresem legislacja.mrog.org systematycznie uzupełniałem bibliografię zagadnień legislacyjnych w formie autorskiego i fragmentarycznego wyboru publikacji poświęconych legislacji (tworzeniu prawa) i zagadnieniom pokrewnym. Niewątpliwie pełniejszy i bardziej aktualny wybór publikacji zawierają specjalistyczne czasopisma. Mimo że zawodowo zająłem się raczej praktyką niż teorią (a prywatnie inną działalnością społeczną) i nie mam zbytnio czasu aktualizować niniejszej bibliografii, być może wciąż będzie pomocna do dalszych poszukiwań materiałów. Dlatego w 2019 r. przeniosłem kod źródłowy HTML do systemu CMS WordPress, wybrane linki zewnętrzne już zaktualizowałem, pozostałe nieaktywne czekają na lepsze czasy…

ZTP: ISAP / RCL (zm. 2015) / WKUOAN: ISAP / RCL CAŁOKSZTAŁTTECHNIKAJĘZYKZASADYPROCESOGŁASZANIEWYKŁADNIAKONTROLAOBOWIĄZYWANIEMIEJSCOWEEUROPEJSKIEŹRÓDŁACZASOPISMAKSZTAŁCENIEZAWÓDINSTYTUCJE