Przepisy kowidowskie

Ku własnemu uporządkowaniu, a może i komuś się przyda, w czasie dystansowania społecznego, rozpisałem sobie strukturę (częściowo skorowidz) przepisów specustaw, ustaw i rozporządzeń kowidowskich* (COVIDowskich, od choroby „kowid”, czyli COVID-19 powodowanej koronawirusem SARS-CoV-2) i postaram się ją tu aktualizować aż do zniesienia ostatniego z ograniczeń.

ostatnia aktualizacja uwzględnia zmiany ogłoszone do 2021-03-18 (sprawdzono do poz. 500)

 • 19.07.2020 dodałem i 28.02.2021 zaktualizowałem link do tekstów ujednoliconych RCL
 • 16.10.2020 dodaję link do projektów rozporządzeń RM
 • nigdy nie użyte: art. 228 i nn. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946); ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie WYJĄTKOWYM (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) i ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233 poz. 1955 i z 2005 r. Nr 167, poz. 1398); ponadto ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856)
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób ZAKAŹNYCH u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159 i 180 — adres sprzed tekstu jednolitego: Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875 i 1493); ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) — „Sanepid”; rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku KWARANTANNY lub nadzoru epidemiologicznego: z dnia 25 lutego 2021 r. (poz. 351), poprzedzone już nieobowiązującym rozporządzeniem takimże z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 607, 1054, 1164, 1506, 1550, 1748 i 1942), nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 375, 409, 438 i 510) i nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 376); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, 597, 761, 847, 1507, 1750, 1890 i 2034); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz. U. poz. 625873); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. poz. 1117); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz. U. poz. 1118);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325 i 2212); rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. poz. 2302);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu SZCZEPIEŃ ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U.. poz. 2191); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 10); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2021 r. poz. 13); rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 254); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. poz. 293)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych OGRANICZEŃ, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447, a sprzed tekstu jednolitego: poz. 367, 415, 436 i 446); szukaj projektów rozporządzeń RM; poprzedzone już nieobowiązującymi takimiż: z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2316, 2353, 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91, 153, 207, 253, 267 i 336); z dnia 1 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2132); z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2091); z dnia 9 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931 i 1972), z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1356, 1393, 1425, 1484, 1505, 1535, 1573, 1614, 1654 i 1687), z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1066, 1161, 1182 i 1292), z dnia 29 maja 2020 r. (Dz. U. 964, 966, 991, 1006 i 1031), z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878 i 904), z dnia 2 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 792820), z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 697750), z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 658, 673674), z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 566, 577624), nieobowiązującymi rozdz. 2–6 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531565), które wszak w § 1 wciąż obowiązuje, oraz nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 441, 461478), gdyż zostały uchylone (Dz. U. poz. 490565);
 • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180 — adresy sprzed tekstu jednolitego: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639 i 1747, ex Druk Sejmowy 265); patrz też niżej „tarcze antykryzysowe” oraz „dodatek solidarnościowy”
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad DZIEĆMI w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 652, 747, 779 i 1494), przy czym od 06.05.2020 decyzje formalnie podejmuje podmiot prowadzący; [ZUS] rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19: z dnia 12 marca 2021 r. (Dz. U. poz. 455) na 15-28.03.2021, poprzedzone już wyczerpanym takimże: z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 368) na 1-14.03.2021, z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 286) na 15-28.02.2021, z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 206) na 1-14.02.2021, z dnia 15 stycznia 2021 r. (poz. 106) na 18-31.01.2021, z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2340) na 28.12.2020–17.01.2021, z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2109) na 30.11-24.12.2020, z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 1961) na 09-29.11.2020, z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1489) na 01-20.09.2020, z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz. U. poz. 1231) na 13-26.07.2020, z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1108) na 29.06-12.07.2020; wyczerpanym art. 4 ustawy głównej (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w brzmieniu po art. 77 pkt 3 lit. a noweli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) na okres 15-28.06.2020; wyczerpanym rozporządzeniem jw. z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 855) na 25.05-14.06.2020, z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 790) na 04-24.05.2020, z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 748) na 27.04-03.05.2020, z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 656) na 09-26.04.2020 i pierwotnym brzmieniem art. 4 ustawy głównej (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) na 14 dni nie wcześniej niż stan zagrożenia epidemicznego 16.03.2020; oraz [KRUS] rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19: z dnia 12 marca 2021 r. (Dz. U. poz. 456), poprzedzone już wyczerpanym takimże: z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 369), z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 287), z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 204), z dnia 15 stycznia 2021 r. (poz. 107), z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2339), z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2108) na 30.11-24.12; z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 1962), z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1490), z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz. U. poz. 1232), z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1109), z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 856), z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 791), z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 749) i z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 659) – okresy pobierania dla KRUS analogicznie jak ZUS
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu OŚWIATY w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366 i 448), poprzedzone już nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953, 990, 1004 i 1110); oraz wciąż obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242 i 370); SIO 2020.9232057 i 2021.254, 390; budżet 1107; BH 1386
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WYŻSZEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1679 i 1908), już nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911), poprzedzone już nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511, 528, 643, 741861); uczelnie: morskie 402+477+512+575+647+739+8769141831, artystyczne 403+465+516+584+641+746+8749191832, wojskowe 2020.404+524+640+745915+1119+14761828 oraz 2021.357, MSWiA 2020.408+467+525+654+7409131978 oraz 2021.364, MS 427+639+7871884, PAN 759+8639121834, inne 2020.405+4551835 oraz 2021.363 oraz 418+554, 420+853, 726 oraz 1411; medyczne→zdrowie
 • TARCZE ANTYKRYZYSOWE” to publicystyczne nazwy nadawane przez graczy sceny publicznej: PIERWSZA TARCZA 1.0 to pakiet trzech aktów: ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567, 695, 1493 i 1747, ex Druk Sejmowy 301), ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, ex Druk Sejmowy 299) i ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 569695); DRUGA TARCZA 2.0 to ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875, 979, 1086, 1423, 1493 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159, ex Druk Sejmowy 324); TRZECIA TARCZA 3.0 to ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, 1086, 2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159, ex Druk Sejmowy 344); CZWARTA TARCZA 4.0 to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 i 1423 oraz z 2021 r. poz. 159, ex Druk Sejmowy 382); ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1639); ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747, ex Druk Sejmowy 590); ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112 i 2113 oraz z 2021 r. poz. 159; ex Druk Sejmowy 683); ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255); ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2327); ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401); ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159)
 • art. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu POMOCY PUBLICZNEJ w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298)
 • ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o DODATKU SOLIDARNOŚCIOWYM przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068)
 • ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim BONIE TURYSTYCZNYM (Dz. U. poz. 1262, 1493 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 159)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie WSPARCIA uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371), poprzedzone już nieobowiązującym takimże z dnia 19 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 152)
 • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji ROZWOJU (Dz. U. poz. 569695), ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694 i 2327, ex Druk Sejmowy 313); rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670 i 2002); rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773 i 2318); rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 783 i 1997); rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 949 i 2323); rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1196 oraz z 2021 r. poz. 418); rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1259 i 2324); por. inne dofinansowania (kultura 583, chryzantemy i znicze po zamknięciu cmentarzy 1932)
 • rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalne (Dz. U. poz. 1938)
 • rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 1107)
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1821)
 • ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (Dz. U. poz. 1422)
 • zmiany dot. GRANIC (kontrola 434+439+468+519+ 650+786+854+1029, przejścia 435+469+864+ 905+1030+1045 + 1183+1379+1448 +1623+1704+2144 +2403; loty z 2020 r. poz. 436+440+ 482+521+ 644+734+ 826+1005+ 1050+1160+ 1242+1311 +1372+1452 +1498+1587 +1665+1786 +1887+1982+2069, 2189+2315, z 2021 r. poz. 25; lotniska 1035)
 • zmiany dot. ZDROWIA (rehabilitacja 1246, ograniczenia 775+918+1275, teleporady 2020.1395 oraz 2021.95, 231 i 427, finansowanie 422437+545+546+547+696 oraz 1841, wymogi szpitali 1943, świadczenia szpit. 466+1840 +1941, psych. 456, paliat. 457, anest. 459, piel. 460; lab. 464 i 2042, krew 535536, amb. 612, rehab. 660; edukacja medyczna: 406+475+515+574+645+744+8779171833, 421+578, 458, 581776, specjalizacje 1404+1405+1950 oraz 1566+1918; ubezpieczenia rolnicze 486; niepełnosprawni 534; zwłoki 585; alkoholizm 850, stomatologia 1177, studia 1881, dokumentacja 1981, ratownicy medyczni 398) oraz ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493, ex Druk Sejmowy 483)
 • zmiany dot. PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI, finansów publicznych i sprawozdawczości (ufp 1175, terminy 570+1667, 563+622 +728+972+1059 +1243+1606, akcyza 500+544+596+693, 501+543+573+592+789, PIT/CIT 542, 916, 1095, 1096; VAT 527+576+628+715+736+2188, OPP 906, zagranica 1162)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz.527, 715, 736, 1158 i 1487) począwszy od rozporządzenia zmieniające z dnia 28 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1487), w którym do 8% obniżono VAT na czas epidemii na… nasienie niektórych zwierząt (sic!)
 • przepisy i zmiany dot. WYBORÓW prezydenckich 2020: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), art. 102 pkt 3–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.), stanowisko Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. (M.P. poz. 404), nieobowiązująca ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827 i 979, ex Druk Sejmowy 328), rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 maja 2020 r. w sprawie przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 828), uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 967), ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979, ex Druk Sejmowy 368), postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 988), uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie roli mediów publicznych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 507), rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 1033), rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 1034), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz. U. poz. 1037), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1163), obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1238); i inne typowo wyborcze (pominięte)
 • przykładowe akty prawa miejscowego: uchwała Nr XIII/130/20 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1291), uchwała Nr XVIII/213/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.(Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1500)
 • przykładowe obwieszczenie wojewody ws. podmiotów leczniczych, na rzecz których darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 uprawniają do odliczenia PIT/CIT (art. 7 głównej ustawy COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r. Dz. U. poz. 374 w brzmieniu po pierwszej tarczy Dz. U. poz. 568, która odpowiednio w art. 4, 6 i 23 dodała odliczenie w odpowiednio art. 52n, 38g i 57b ustaw o PIT, CIT oraz zryczałtowanym PIT)obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1498); sumuje to także regionalny NFZ BIP np. Opolski
 • różne inne zmiany branżowe (wojsko 423+811, pogranicznicy 1874, ochrona fizyczna 428, aplikacje prawnicze 579+580+889+996+999, drogi 655+778, FOŚiGW 771, diagności pojazdów 899, spółki 934, ubezpieczenia 941, górnicy 1094, jachty 1167, profil zaufany tymczasowy 1194+695, obrót nieruchomościami publicznymi 1698, wtz 1877)

Zgodnie z art. 87 Konstytucji (op. cit.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz (na obszarze działania organów, które je ustanowiły) również akty prawa miejscowego. Nie ma wśród nich konferencji ani komunikatu internetowego, choć oczywiście te formy są potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *