200. rocznica śmierci Tomasza Kalinowskiego

Dom Tomasza Karnoskiego na spisie z polecenia Sejmu Wielkiego, MR13102 ref. 00013_20220617121730 (w:) Stradziec Wieś Dziedziczna W.P. Woyciecha Mączyńskiego 1791 (MR13163), Szymon Pągowski (19.01.1791, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce), Regestr Ludności Chrześcian w Parafii Miasta Praszki Ziemi Wieluńskiey Dnia 19 Stycznia Roku 1791 przez Jgsci Xiędza Szymona Pągowskiego Plebana Praskiego Religij Katoickiey Rzymskiey spisany, strona 727 (w:) Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery Ol–P; miejsce w źródle: lp. 19 numer wyliczony przez odczytującego źródło; przechowuje: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, miejsce w repozytorium: PL/1/64/0/-/03 SzwA jedn. 17723090 — ze specjalnym podziękowaniem dla Iwona Sudnik

Równo 200 lat temu, 22 sierpnia 1822 r., zmarł mój 4×pradziadek Tomasz Kalinowski ze strony mojej mamy Grażyny, dziadka Stanisława, pradziadka Ludwika, 2×pradziadka Michała i 3×pradziadka Jana. Tomasz był protoplastą rodu Kalinowskich ze Strojca pod Praszką pod Wieluniem.

Nie wiemy, gdzie dokładnie się urodził, ale było to ok. 1758 r. Czyli żył ok. 64 lata (inaczej, niż w przybliżeniu zapisano to w metryce zgonu). Jeśli urodził się w ówczesnej parafii Praszka, w okresie 1826–1852 księgi metrykalne 1741–1773 zaginęły.

Początkowo jego rodzina znana była pod nazwiskiem Łysy. Przyjmuję, że jego rodzicami byli Jakub Łysy i Ewa Okoska, siostrą – Katarzyna, a pochodzili z Gany i Kowali.

W 1782 r. jako Łysy ożenił się w Praszce z Petronelą z Kościelnych, odnalazłem ich 11 dzieci (1784–1806), mieszkali w Strojcu (Stradźcu). W 1791 r. spisano ich jako Karnowskich, od 1794 r. byli już Kalinowskimi. W metrykach ślubu 2 córek z 1808/09 widnieje alias Łysy-Kalinowski. Dotąd wśród potomków Tomasza dopisano 41 wnuków, 56 prawnuków, 66 pra×2wnuków, 89 pra×3wnuków, 141 pra×4wnuków, 174 pra×5wnuków, 63 pra×6wnuków i 2 pra×7wnuków.

Tomasz był włościaninem osiadłym na gospodarstwie, rolnikiem; należał do stanu chłopskiego (laboriosus). Tuż po ślubie prawdopodobnie aspirował na owczarza, pasterza owiec.

„Roku tysiąc ośmset dwudziestego drugiego dnia dwudziestego trzeciego miesiąca sierpnia o godzinie dziesiątej z rana przed Nami Proboszczem Praskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Praskiey w Powiecie Wieluńskim Województwie Kaliskim stawił się Antoni Skibiński liczący lat trzydzieści i Norbert Materac liczący lat czterdzieści, obydway w Stradźcu zamieszkali, sąsiedzi zmarłego, i oświadczyli nam, iż dnia wczorayszego o godzinie trzeciej w nocy w domu swoim umarł Tomasz Kalinowski lat siedmdziesiąt maiący zostaiący w stanie małżeńskim z Petronellą Kulberdów [sic!], w Stradźcu zamieszkałą. Akt ninieyszy stawaiącym został przeczytany i podpisany przez Nas, iako że świadkowie pisać nieumieią Xiądz Albin Stawicki Komendarz Praski Urzędnik Gminy”.

PS i gdyby nie M.B-Ż. pewnie bym tak szybko takiej okrągłej rocznicy nie wyłapał ;) Dzięki ^^

FB

Przypominajka w programie genealogicznym o 200. rocznicy śmierci Tomasza Kalinowskiego ze Strojca (1758–1822)

Przypominajka w programie genealogicznym o 200. rocznicy śmierci Tomasza Kalinowskiego ze Strojca (1758–1822)

Dom Tomasza Karnoskiego na spisie z polecenia Sejmu Wielkiego, MR13102 ref. 00013_20220617121730 (w:) Stradziec Wieś Dziedziczna W.P. Woyciecha Mączyńskiego 1791 (MR13163), Szymon Pągowski (19.01.1791, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce), Regestr Ludności Chrześcian w Parafii Miasta Praszki Ziemi Wieluńskiey Dnia 19 Stycznia Roku 1791 przez Jgsci Xiędza Szymona Pągowskiego Plebana Praskiego Religij Katoickiey Rzymskiey spisany, strona 727 (w:) Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery Ol–P; miejsce w źródle: lp. 19 numer wyliczony przez odczytującego źródło; przechowuje: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, miejsce w repozytorium: PL/1/64/0/-/03 SzwA jedn. 17723090 — ze specjalnym podziękowaniem dla Iwona Sudnik

Dom Tomasza Karnoskiego na spisie z polecenia Sejmu Wielkiego, MR13102 ref. 00013_20220617121730 (w:) Strojec lp. 19 (numer wyliczony przez odczytującego źródło), Stradziec Wieś Dziedziczna W.P. Woyciecha Mączyńskiego 1791 (MR13163), Szymon Pągowski (19.01.1791, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce) (w:) Regestr Ludności Chrześcian w Parafii Miasta Praszki Ziemi Wieluńskiey Dnia 19 Stycznia Roku 1791 przez Jgsci Xiędza Szymona Pągowskiego Plebana Praskiego Religij Katoickiey Rzymskiey spisany (w:) Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery Ol–P, strona 727, (w:) Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych 1/64/0/-/03 SzwA jedn. 17723090 — ze specjalnym podziękowaniem dla Iwony Sudnik

aktu zgonu Tomasza Kalinowskiego MR07210, Praszka 54/1822; unikat: strona 154, Unikat aktów urodzonych, zaślubionych i zejścia parafii rzymskokatolickiej Praszka 1822, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza KM 2674 digital 377-34, FamilySearch skany DGS 4583049 Praszka 1822 plik 140; duplikat: strona 154, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1822, Archiwum Państwowe w Łodzi 39/1635/0/-/56 SzwA jedn. 25460650; akt łaciński: AACz KM 2734 digital 492-11 FS DGS 4583046 plik 40

aktu zgonu Tomasza Kalinowskiego MR07210, Praszka 54/1822; unikat: strona 154, Unikat aktów urodzonych, zaślubionych i zejścia parafii rzymskokatolickiej Praszka 1822, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza KM 2674 digital 377-34, FamilySearch skany DGS 4583049 Praszka 1822 plik 140; duplikat: strona 154, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Praszce 1822, Archiwum Państwowe w Łodzi 39/1635/0/-/56 SzwA jedn. 25460650; akt łaciński: AACz KM 2734 digital 492-11 FS DGS 4583046 plik 40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *