Prawo

Nielegalność i nieepidemiczność a błąd ekstrapolacji

Mężczyzna w sile wieku zakrywający usta i nos maseczką FFP (Pixabay 4934337 rottonara)

Na poziomie dyskusji internetowych i na żywo, nie rozstrzygniemy wiążąco wątpliwości konstytucyjnych (obowiązywania lub nieobowiązywania jakichś norm prawnych) – ani – epidemiologicznych (istnienia lub nieistnienia jakichś zagrożeń, sensowności lub niecelowości jakichś metod walki, wobec pandemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19)… Zgodnie z art. 228 ust. 3 Konstytucji… (Więcej)

15zzzzzxa, 15zzzzzza, 15zzzzzzd

okulary na grubej książce z wykresem, fot. Pixabay 739107 stevepb

Właśnie dzięki kowidowskim przepisom uzyskaliśmy kolejny rekordowy siódmy (7.) poziom wieloliterowości w oznaczeniu (numerowaniu, literowaniu) jednostki redakcyjnej tekstu prawnego (artykułów, paragrafów itd.). Choć jest to zgodnie z § 89 ZTP, nie czyni to prawa bardziej zjadliwym. Mechanizm konstruowania i rozbudowywania… (Więcej)