Jak wpisać znak na klawiaturze?

szkic przewodowej klawiatury i myszki komputerowej, fot. Pixabay 1412284 Schmidsi

Bywa, że ktoś musi lub chce często i szybko wstawiać jakiś nietypowy znak, a w takim celu niewygodna jest tradycyjna metoda poprzez wybór znaku z programowej tablicy znaków, np. Microsoft Word lub LibreOffice / OpenOffice Document (menu Wstaw → opcja Znak specjalny), podobnie jak wybór znaku z systemowych tablic znaków, np. Microsoft Windows (menu Start, Programy, Akcesoria, Akcesoria systemowe, Tablica znaków). Poniżej niektóre kody ułatwiające wpisywanie takich znaczków. Opisuję system operacyjny Microsoft Windows dla laptopów/PC, ale dopisałem też gdzie są niektóre znaki na klawiaturach mobilnych smartfonów i tabletów, na przykładzie systemu iOS (iPhone/iPad). Być może podobnie jest na systemach Android. Który klawisz wcisnąć, jaki klawisz wybrać…

LEGENDA

ALT = lewy klawisz ALT

prawyALT = prawy klawisz ALT

HTML = odwołania (encje) znakowe

KLAWIATURA NUMERYCZNA = zazwyczaj z prawej części klawiatury (uwaga: NIE są to klawisze z cyframi nad klawiszami liter)

 

 

Litera ź Ź

prawyALT+X = ź (mała litera)

SHIFT+prawyALT+X = Ź (wielka litera)

Literę „z jak źrebię” („zet z kreską”) wpisujemy tak samo jak „ż jak żaba”, tylko zamiast klawisza Z korzystamy z obecnego obok klawisza X.

 

 

Małpa @

Opis słowny: klawisz „małpy” (ang. „at”; e-mail, poczta elektroniczna) znajduje się najczęściej nad cyfrą 2 (dwa). Wciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie wciśnij klawisz „2”.

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Znak @ jest pod cyfrą 9 (dziewięć).

 

 

And &

Opis słowny: klawisz „and” czyli „etka” / „et” (ang. „ampersand”; spójnik „oraz” / „i”; koniunkcja) znajduje się najczęściej nad cyfrą 7 (siedem). Wciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie wciśnij klawisz „7”.

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Znak & jest pod cyfrą 8 (osiem).

 

 

Kratka (krzyżyk, hash) #

Opis słowny: klawisz „kratki” (ang. „hash”, „hashtag”, czyt. hasz/chasz, hasztag/chasztag) znajduje się najczęściej nad cyfrą 3. Wciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie wciśnij klawisz „3”.

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury), a następnie do widoku znaków specjalnych „#+=”. Stuknij piąty znak #.

 

 

Procent %

Opis słowny: klawisz procenta znajduje się najczęściej nad cyfrą 5. Wciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie wciśnij klawisz „5”.

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury), a następnie do widoku znaków specjalnych „#+=”. Stuknij szósty znak %.

 

 

Dolar (amerykański) $

Opis słowny: klawisz dolara amerykańskiego znajduje się najczęściej nad cyfrą 4. Wciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie wciśnij klawisz „4”.

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Stuknij i przytrzymaj znak € pod cyfrą 7 (siedem), pokaże się opcja zmiany na znak $, przesuń trzymany palec na ten znak i wtedy zabierz do góry palec od ekranu dotykowego.

 

 

Euro (waluta)

ALT+0128 = €

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 2, 8

prawyALT+U = €

Na nowszych klawiaturach i systemach (Windows) powinna również zadziałać taka kombinacja: wciśnij i przytrzymaj prawy klawisz ALT, w tym czasie wciśnij literę U

HTML: € = € = €

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Znak € jest pod cyfrą 7 (siedem).

 

 

Paragraf §

ALT+21 = §

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 2, 1

HTML: § = § = §

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Stuknij i przytrzymaj znak &, pokaże się opcja zmiany na znak §, przesuń trzymany palec na ten znak i wtedy zabierz do góry palec od ekranu dotykowego.

 

 

Stopień °

ALT+0176 = °

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 7, 6

HTML: ° = ° = °

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Stuknij i przytrzymaj cyfrę 0 (zero), pokaże się opcja zmiany na znak °, przesuń trzymany palec na ten znak i wtedy zabierz do góry palec od ekranu dotykowego.

 

 

Myślnik / pełna pauza / długa kreska pozioma

ALT+0151 = —

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 5, 1

HTML: — = —

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Stuknij i przytrzymaj znak – (minus), pokaże się opcja zmiany na znak —, przesuń trzymany palec na ten znak i wtedy zabierz do góry palec od ekranu dotykowego.

 

 

Półpauza / średnia kreska pozioma

ALT+0150 = –

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 5, 0

HTML: – = –

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Stuknij i przytrzymaj znak – (minus), pokaże się opcja zmiany na znak –, przesuń trzymany palec na ten znak i wtedy zabierz do góry palec od ekranu dotykowego.

 

 

Cudzysłów„ ”

ALT+0132 = „ (dolny, otwierający)

ALT+0148 = ” (górny, zamykający)

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 3, 2 (otwierający cudzysłów) albo cyfry 0, 1, 4, 8 (zamykający cudzysłów)

HTML: „ = „

HTML: ” = ”

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Stuknij i przytrzymaj znak ” (prosty cudzysłów), pokaże się opcja zmiany na znak „”, przesuń trzymany palec na ten znak i wtedy zabierz do góry palec od ekranu dotykowego.

 

 

Cudzysłów amerykański
(niepoprawny w tekstach polskojęzycznych!!)“ ”

ALT+0147 = “ (górny, otwierający)

ALT+0148 = ” (górny, zamykający)

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 4, 7 (otwierający cudzysłów) albo cyfry 0, 1, 4, 8 (zamykający cudzysłów)

HTML: “ = “

HTML: ” = ”

 

 

Prawa autorskie ©

ALT+0169 = ©

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 6, 9

HTML: © = © = ©

 

 

Znak zastrzeżony ®

ALT+0174 = ®

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 7, 4

HTML: ® = ® = ®

 

 

Znak handlowy

ALT+0153 = ™

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 5, 3

HTML: ™ = ™ = ™

 

 

Krzyżyk

ALT+0134 = †

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 3, 4

HTML: † = † = †

 

 

Wielokropek (trzykropek)

ALT+0133 = …

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 3, 3

HTML: … = …

Na mobilnym smartfonie/tablecie (Apple iOS: iPhone/iPad) z klawiatury przejdź z widoku liter (ABC) do widoku cyfr i znaków specjalnych (123 w lewym dolnym rogu klawiatury). Stuknij i przytrzymaj znak . (kropkę), pokaże się opcja zmiany na znak …, przesuń trzymany palec na ten znak i wtedy zabierz do góry palec od ekranu dotykowego.

 

 

Twarda spacja  

ALT+0160 = ALT+255 =

Opis słowny: twarda (niełamliwa) spacja pozwala uniknąć łamania (justowanego) tekstu i nieproporcjonalnych odstępów zwłaszcza między krótkimi wyrazami, np. za wyrazami: „i, w, z, nie, ale, oraz” i przed wyrazami „r., jr.” itp. Ponieważ jest to spacja, to na na wydruku jej nie widać, ale w edytorach tekstu często jest to szary odstęp między znakami. Wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 0, 1, 6, 0 (albo też alternatywnie cyfry: 2, 5, 5).

W procesorach tekstu twardą spację uzyskasz także wciskając kombinację klawiszy: CTRL+SHIFT+spacja (w starszych wersjach niektórych aplikacji CTRL+spacja).

HTML:   =   =

 

 

Strzałka w prawo  → 

ALT+26 = →

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 2, 6

 

 

Strzałka w lewo  ← 

ALT+27 = ←

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 2, 7

 

 

Strzałka w obie strony  ↔ 

ALT+29 = ↔

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 2, 9

 

 

Strzałka do góry, w górę  ↑ 

ALT+24 = ↑

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 2, 4

 

 

Strzałka do dołu, w dół  ↓ 

ALT+25 = ↓

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 2, 5

 

 

Trójkąt w prawo  ► 

ALT+16 = ►

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 1, 6

 

 

Trójkąt w lewo  ◄ 

ALT+17 = ◄

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 1, 7

 

 

Trójkąt do góry, w górę  ▲ 

ALT+30 = ▲

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 3, 0

 

 

Trójkąt do dołu, w dół  ▼ 

ALT+31 = ▼

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 3, 1

 

 

Czarny duży prostokąt (punktor)  █ 

ALT+219 = █

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej kolejno wpisz cyfry: 2, 1, 9

 

 

Kropka po środku (punktor listy, wyliczenia)  • 

ALT+7 = •

Opis słowny: wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz ALT, w tym czasie z klawiatury numerycznej wpisz cyfrę 7


UWAGI

Podane skróty działają w systemach operacyjnych Microsoft Windows i zapewne nie działają w innych systemach operacyjnych (Linux, Mac), mogą też nie działać w nielicznych programach (np. Opera)

Pamiętaj, że powyższe kody z klawiatury numerycznej działają tylko przy włączonej klawiaturze numerycznej, a więc powinna się świecić lampka kontrolna z napisem „NumLock”, „Num” lub podobnym. Jeżeli jest wyłączona, najpierw musisz ją włączyć. Przełączanie następuje przy pomocy klawisza o takiej nazwie, który zazwyczaj jest częścią klawiatury numerycznej, nad cyfrą 7.

Jeżeli używasz laptopa (notebooka) bez klawiatury numerycznej, często można ją emulować wybierając Fn+F11 lub inny przycisk z narysowanym kalkulatorem, a jako cyfr używać klawiszy znajdujących się w kolejnych rzędach: 789, poniżej nich UIO (jako 456), jeszcze niżej JKL (jako 123) oraz klawisza M (jako cyfry 0) z jednocześnie wciśniętym klawiszem Fn. Niestety, nie wszystkie klawiatury laptopów posiadają tę opcję, wówczas za kilkadziesiąt złotych można dokupić klawiaturę numeryczną na USB. W niej powinny działać domyślne metody (gdyby nie działały — po wciśnięciu ALT, lecz przed wpisaniem liczb, trzeba jeszcze poprzedzić je klawiszem X, np. zamiast ALT+21 należy wpisać ALT+X21, gdzie X oczywiście oznacza małą literę BEZ klawisza SHIFT).

Nietypowe znaki dla zabawy

W serwisach społecznościowych (np. nasza-klasa.pl) popularne są różne dziwne (dla niektórych śmieszne) modyfikacje liter i innych znaków, należy z nich korzystać z rozwagą, pamiętając, że utrudnia to czytanie i uniemożliwia wyszukiwanie ;) a niektórych to denerwuje.

Litery pisane do góry nogami

Np. tekst „litery do góry nogami” odwrócony brzmi “ıɯɐƃou ʎɹóƃ op ʎɹǝʇıl„ (aby go przeczytać, należy… odwrócić głowę lub monitor o 180°!). Nie będę tu przedstawiał kompletu zamienników dla poszczególnych liter, lecz odsyłam do skryptów, które same zamienią znaki alfabetu łacińskiego na odpowiednie znaki w cyrylicy lub innych alfabetach, które łudząco przypominają odwrócone do góry nogami litery tego pierwszego. Przykładowo: Flip.

Ozdobniki i znaki niektórych alfabetów

▀▁▔▏▕▂▃▄▅ ▆▇█▉▊▋▍▎▌ ▐░▒▓▖▗▘▙▚ ▛▜▝▞▟▲▶▼◀ ◈◉✖✜✣✱✲✳✿❖❶
؁ ک ۞ ܓ ސ
√ιק

Opis słowny: musisz skopiować znak, gdyż prawdopodobnie nie masz takich klawiszy na klawiaturze

Zobacz też:

Alt+num:
1	☺
2	☻
3	♥
4	♦
5	♣
6	♠
7	•
8	◘
9	○
10	◙
11	♂
12	♀
13	♪
14	♫
15	☼
16	►
17	◄
18	↕
19	‼
20	¶
21	§
22	▬
23	↨
24	↑
25	↓
26	→
27	←
28	∟
29	↔
30	▲
31	▼
32	 
33	!
34	"
35	#
36	$
37	%
38	&
39	'
40	(
41	)
42	*
43	+
44	,
45	-
46	.
47	/
48	0
49	1
50	2
51	3
52	4
53	5
54	6
55	7
56	8
57	9
58	:
59	; 
60	<
61	=
62	>
63	?
64	@
65	A
66	B
67	C
68	D
69	E
70	F
71	G
72	H
73	I
74	J
75	K
76	L
77	M
78	N
79	O
80	P
81	Q
82	R
83	S
84	T
85	U
86	V
87	W
88	X
89	Y
90	Z
91	[
92	\
93	]
94	^
95	_
96	`
97	a
98	b
99	c
100	d
101	e
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	l
109	m
110	n
111	o
112	p
113	q
114	r
115	s
116	t
117	u
118	v
119	w
120	x
121	y
122	z
123	{
124	|
125	}
126	~
127	⌂
128	Ç
129	ü
130	é
131	â
132	ä
133	ů
134	ć
135	ç
136	ł
137	ë
138	Ő
139	ő
140	î
141	Ź
142	Ä
143	Ć
144	É
145	Ĺ
146	ĺ
147	ô
148	ö
149	Ľ
150	ľ
151	Ś
152	ś
153	Ö
154	Ü
155	Ť
156	ť
157	Ł
158	×
159	č
160	á
161	í
162	ó
163	ú
164	Ą
165	ą
166	Ž
167	ž
168	Ę
169	ę
170	¬
171	ź
172	Č
173	ş
174	«
175	»
176	░
177	▒
178	▓
179	│
180	┤
181	Á
182	Â
183	Ě
184	Ş
185	╣
186	║
187	╗
188	╝
189	Ż
190	ż
191	┐
192	└
193	┴
194	┬
195	├
196	─
197	┼
198	Ă
199	ă
200	╚
201	╔
202	╩
203	╦
204	╠
205	═
206	╬
207	¤
208	đ
209	Đ
210	Ď
211	Ë
212	ď
213	Ň
214	Í
215	Î
216	ě
217	┘
218	┌
219	█
220	▄
221	Ţ
222	Ů
223	▀
224	Ó
225	ß
226	Ô
227	Ń
228	ń
229	ň
230	Š
231	š
232	Ŕ
233	Ú
234	ŕ
235	Ű
236	ý
237	Ý
238	ţ
239	´
240	­
241	˝
242	˛
243	ˇ
244	˘
245	§
246	÷
247	¸
248	°
249	¨
250	˙
251	ű
252	Ř
253	ř
254	■
255	 
szkic przewodowej klawiatury i myszki komputerowej, fot. Pixabay 1412284 Schmidsi

szkic przewodowej klawiatury i myszki komputerowej, fot. Pixabay 1412284 Schmidsi