Matematyka powyborcza

Uzupełniam statystykę przedwyborczą o dane z I tury wyborów samorządowych w 2010 r. dla samorządów, których organy wybierano w mieście Brzeg.

W całej Polsce w I turze wyborów samorządowych w 2010 r. na 37 774 078 mieszkańców uprawnionych do głosowania okazało się być albo 30 630 974 wyborców (wg zakładki geografia) albo 30 609 055 wyborców (wg zakładki frekwencja), spośród których głosowało 14 482 676 osób, tj. frekwencja wyniosła 47,32%.

W porównaniu do 2006 r. przybyło 208 002 mieszkańców, a frekwencja w I turze wzrosła o 1,33.

Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze całego kraju Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ustnie 23 listopada 2010 r. ok. godz. 24, co zostało ogłoszone 25 listopada 2010 r. ok. godz. 16 w Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1454.

W wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego (30 radnych, 5 okręgów, 810 obwodów) w 2010 r. na 1 006 289 mieszkańców uprawnionych do głosowania okazało się być 828 615 osób. Głosowało 339 783 osób, a ostateczna frekwencja wyniosła 40,98%. Głosów ważnych oddano 302 076 (odsetek głosów nieważnych wyniósł 11,04%). W porównaniu do 2006 r. frekwencja wzrosła o 1,96, odsetek głosów nieważnych zmalał o 0,96.

Kandydowały osoby w wieku od 18 do 78 lat, średnio 45 lat, z tego 95 kobiet (28% wszystkich kandydatów). Radnymi zostały osoby w wieku od  33 do 65 lat, z tego 5 kobiet (17% wszystkich radnych).

Komitet o największym poparciu uzyskał 96449 głosów (31,93% głosów ważnych w skali całego województwa). Komitet o najmniejszym poparciu, dającym jednak co najmniej jeden mandat, uzyskał 36655 głosów (12,13% głosów ważnych w skali całego województwa).

Kandydat o największym poparciu uzyskał 8527 głosów (11.86% głosów ważnych w jego okręgu). Kandydat o najmniejszym poparciu, dającym jednak mu mandat, uzyskał 1063 głosów (2.12% głosów ważnych w jego okręgu).

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Opolu podpisała protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego 22 listopada 2010 r. ok. godz. 18; wyniki zbiorcze z całego województwa Komisarz Wyborczy w Opolu I ogłosił obwieszczeniami z dnia 22 listopada 2010 r. (odrębnie dla rad oraz z I tury dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).

W wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego (21 radnych, 4 okręgi, 73 obwody) w 2010 r. na 91 500 mieszkańców uprawnionych do głosowania okazało się być 73 867 osób. Głosowało 30 763 osób, a ostateczna frekwencja wyniosła 41.64%. Głosów ważnych oddano 28 704 (odsetek głosów nieważnych wyniósł 6,69%). W porównaniu do 2006 r. frekwencja wzrosła o 0,85, odsetek głosów nieważnych zmalał o 1,07.

Kandydowały osoby w wieku od 18 do 72 lat, z tego 64 kobiety (26% wszystkich kandydatów). Radnymi zostały osoby w wieku od 40 do 72 lat, z tego 1 kobieta.

Komitet o największym poparciu uzyskał 7189 głosów (25,05% głosów ważnych w skali całego powiatu). Komitet o najmniejszym poparciu, dającym jednak co najmniej jeden mandat, uzyskał 2028 głosów (7,07% głosów ważnych w skali całego powiatu).

Kandydat o największym poparciu uzyskał 1003 głosów (8.84% głosów ważnych w jego okręgu); cztery lata wcześniej największe poparcie kandydata wynosiło 816 głosów. Kandydat o najmniejszym poparciu, dającym mu jednak mandat, uzyskał 215 głosów (3.57% głosów ważnych w jego okręgu).

Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu podpisała protokół z wyborów do Rady Powiatu Brzeskiego 22 listopada r. ok. godz. 15.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady, jak również Starosta, Wicestarosta i reszta Zarządu Powiatu Brzeskiego — zostali wybrali na pierwszej sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbyła się 26 listopada 2010 r. (5 dni po wyborach, tj. 6 dni szybciej niż cztery lata temu).

W wyborach do Rady Miasta Brzeg (21 radnych, 4 okręgi, 19 obwodów) w 2010 r. na 37 062 mieszkańców uprawnionych do głosowania okazało się być 30 436 osób. Głosowało 11 904 osób, a ostateczna frekwencja wyniosła 39.09%. Głosów ważnych oddano 11 329 (odsetek głosów nieważnych wyniósł 4,81%). W porównaniu do 2006 r. frekwencja wzrosła o 0,45, a odsetek głosów nieważnych zmalał o 0,48.

Kandydowały osoby w wieku od 18 do 79 lat, z tego 74 kobiety (29% wszystkich kandydatów). Radnymi zostały osoby w wieku od 20 do 71 lat, z tego 6 kobiet (29% radnych).

Komitet o największym poparciu uzyskał 2668 głosów (23,55% głosów ważnych w skali całego miasta). Komitet o najmniejszym poparciu, dającym jednak co najmniej jeden mandat, uzyskał 1091 głosów (9,63% głosów ważnych w skali całego miasta).

Kandydat o największym poparciu uzyskał 384 głosów (11.73% głosów ważnych w jego okręgu); cztery lata wcześniej największe poparcie kandydata wynosiło 434 głosy. Kandydat o najmniejszym poparciu, dającym jednak mu mandat, uzyskał 105 głosów (4.46% głosów ważnych w jego okręgu).

Miejska Komisja Wyborcza w Brzegu podpisała protokół z wyborów do Rady Miasta Brzeg 22 listopada 2010 r.

W wyborach na Burmistrza Miasta Brzeg (19 obwodów) w 2010 r. w I turze na 37 062 mieszkańców uprawnionych do głosowania okazało się być 30 436 osób. Głosowało 11 904 osób, a ostateczna frekwencja wyniosła 39.09%. Głosów ważnych oddano 11 604 (odsetek głosów nieważnych wyniósł 2,50%). W porównaniu do 2006 r. frekwencja wzrosła o 0,45, a odsetek głosów nieważnych zmalał o 1,14. Kandydowały osoby w wieku od 36 do 64 lat, wszyscy mężczyźni. Kandydat o największym poparciu uzyskał 3888 głosów (33.51%). Drugi kandydat wchodzący do II tury uzyskał 2141 głosów (18.45%). Miejska Komisja Wyborcza w Brzegu podpisała protokół z wyborów na Burmistrza Miasta Brzeg 22 listopada 2010 r.

II tura wyborów — 5 grudnia 2010 r.

Dla ścisłości zwrócę uwagę, że podział mandatów przeprowadza się (według przepisów obowiązujących 21.11.2010) następująco:

  1. Oblicza się liczbę odpowiadającą 5% głosów ważnie oddanych w skali całej rady/sejmiku ze wszystkich okręgów (próg wyborczy).
  2. W dalszych podziałach uczestniczą tylko te komitety wyborcze, które w skali całej rady/sejmiku ze wszystkich okręgów uzyskały próg wyliczony w poprzednim punkcie.
  3. Dalsze obliczenia metodą d’Hondta przeprowadza się oddzielnie dla każdego okręgu (a nie dla całej rady/sejmiku)!
  4. Powyższa metoda daje liczby mandatów, jakie w poszczególnych okręgach otrzymują poszczególne komitety wyborcze (często zdarza się, że komitet przekraczający próg nie otrzymuje mandatów).
  5. Spośród kandydatów danej listy danego komitetu w danym okręgu, radnym zostaje tylu kandydatów o największej liczbie głosów, ile mandatów otrzymał ten komitet w danym okręgu (na tym etapie nadal obowiązuje podział na okręgi).
  6. W efekcie na koniec uzyskuje się gotową listę radnych.
  7. Powyższe wyliczenie nie obrazuje stopnia skomplikowania metody d’Hondta, a jedynie zwraca uwagę, że próg liczy się dla wszystkich okręgów, a mandaty dzieli się dla pojedynczych okręgów.

Szczegółowe wyniki i podział mandatów są już w całości na stronie wybory2010.pkw.gov.pl. Należy pamiętać, że liczby głosujących i uprawnionych na potrzeby frekwencji mogą nie być zbieżne z ostatecznymi wynikami (prawdopodobnie osoby najpóźniej dopisane do stałych spisów wyborczych nie zostały matematycznie odjęte od uprawnionych według stałych rejestrów wyborców).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *