Miejsca pamięci powstania styczniowego guberni radomskiej

Pan Jerzy Kowalczyk jest autorem cennego i godnego szacunku projektu inwentaryzacji zachowanych pamiątek powstania styczniowego (1863-1864), takich jak: pomniki, tablice, krzyże, kapliczki, mogiły powstańców i weteranów powstania. Inwentaryzacja objęła ziemie dawnej carskiej guberni radomskiej, tj. byłych województw krakowskiego i sandomierskiego (w widłach Wisły i Pilicy).  W roku 2003 garstka informacji ukazała się w formie książkowej, a całość, cały czas poszerzana, została opublikowana w Internecie, od niedawna w subdomenie Muzeum Historii Kielc.

Adres strony, na której udokumentowano miejsca pamięci powstania styczniowego, to www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl. Link ten został dodany do linków genealogicznych. A oto link do przykładowego opisu pamiątek powstańczych Ćmielowa.

Polecam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *