-moz-opacity

Z mojej bieżącej działalności, a więc z zupełnie innej bajki.

Niegdyś w przeglądarce Mozilla Firefox począwszy od wersji 0.9 dodano obsługę przeźroczystości w arkuszu styli CSS za pomocą polecenia -moz-opacity w następujący sposób:

element {
         -moz-opacity: 0.5;
}

gdzie dopuszcza się wartość liczbową od 0.0 przez ułamki dziesiętne po 1.0 (np. 0.5 to 50% przeźroczystości itp.).

Ostatnio po migracji do najnowszej wersji 3.5 zetknąłem się z problemem, że -moz-0pacity przestało działać. Jak się dopiero dowiedziałem, już od wersji 1.7 pojawiła się zalecana właściwość CSS3 opacity, choć dopiero z wersją 3.5 zlikwidowano całkowicie obsługę dawnego -moz-opacity. W chwili obecnej dawne polecenie już nie zadziała, stąd dla spóźnialskich (takich jak ja) konieczność wprowadzenia poprawek lub innych zmian ze starego -moz-opacity na opacity.

Dla porządku dodam też, że Internet Explorer nawet w najnowszej wersji 8.0 nie obsługuje właściwości opacity. Ekwiwalentnym, choć niezgodnym ze standardem CSS, jest polecenie filter alpha opacity, a to w następującej postaci, w której zamiast powyższych ułamków dziesiętnych należy podać procenty bez znaku procenta 0-100 (np. 50 odpowiada 50%):

element {
         filter: alpha(opacity="50");
}

Oczywiście, nie ma żadnych przeszkód by obie konstrukcje łączyć, pamiętając, że mikrosoftowy filter nie przejdzie walidacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *