-moz-opacity

Z mojej bieżącej działalności, a więc z zupełnie innej bajki.

Niegdyś w przeglądarce Mozilla Firefox począwszy od wersji 0.9 dodano obsługę przeźroczystości w arkuszu styli CSS za pomocą polecenia -moz-opacity w następujący sposób:

element {
         -moz-opacity: 0.5;
}

gdzie dopuszcza się wartość liczbową od 0.0 przez ułamki dziesiętne po 1.0 (np. 0.5 to 50% przeźroczystości itp.).

Ostatnio po migracji do najnowszej wersji 3.5 zetknąłem się z problemem, że -moz-0pacity przestało działać. Jak się dopiero dowiedziałem, już od wersji 1.7 pojawiła się zalecana właściwość CSS3 opacity, choć dopiero z wersją 3.5 zlikwidowano całkowicie obsługę dawnego -moz-opacity. W chwili obecnej dawne polecenie już nie zadziała, stąd dla spóźnialskich (takich jak ja) konieczność wprowadzenia poprawek lub innych zmian ze starego -moz-opacity na opacity.

Dla porządku dodam też, że Internet Explorer nawet w najnowszej wersji 8.0 nie obsługuje właściwości opacity. Ekwiwalentnym, choć niezgodnym ze standardem CSS, jest polecenie filter alpha opacity, a to w następującej postaci, w której zamiast powyższych ułamków dziesiętnych należy podać procenty bez znaku procenta 0-100 (np. 50 odpowiada 50%):

element {
         filter: alpha(opacity="50");
}

Oczywiście, nie ma żadnych przeszkód by obie konstrukcje łączyć, pamiętając, że mikrosoftowy filter nie przejdzie walidacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *