Prawo

Życzenia prawnicze

OŚWIADCZENIE z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie życzeń świątecznych, zwanych dalej Życzeniami, złożone Tobie, zwanemu dalej „Przyjmującym Życzenia”, przeze mnie, zwanym dalej „Życzącym”. Na podstawie powszechnie obowiązującego zwyczaju, oświadczam, co następuje. Przyjmij proszę, z wyłączeniem wyraźnej lub domniemanej… (Więcej)

Śpiewnik młodego aplikanta

Każda branża pod wpływem przesytu treści odreagowuje branżowo, w przypadku studentów prawa i aplikantów powstała lista rankingowa piosenek dedykowanych wszystkim egzaminatorom (źródło: Lexopedia, archiwalnie z WaybackMachine, strona zniknęła po porzuceniu domeny internetowej): Jesteś moim bezpodstawnym wzbogaceniem Szkoda Do Z.: Wsadziłeś… (Więcej)

To ci mózg

Przychodzi ludożerca do sklepu z mózgami po świeży mózg na obiad. Na ladzie leży duży wybór mózgów. – Ile kosztuje mózg inżyniera? — pyta. – 10 dolarów kilo. – A lekarza? – 20 dolarów kilo. – A prawnika? – 100… (Więcej)