Varia

Nielegalność i nieepidemiczność a błąd ekstrapolacji

Mężczyzna w sile wieku zakrywający usta i nos maseczką FFP (Pixabay 4934337 rottonara)

Na poziomie dyskusji internetowych i na żywo, nie rozstrzygniemy wiążąco wątpliwości konstytucyjnych (obowiązywania lub nieobowiązywania jakichś norm prawnych) – ani – epidemiologicznych (istnienia lub nieistnienia jakichś zagrożeń, sensowności lub niecelowości jakichś metod walki, wobec pandemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19)… Zgodnie z art. 228 ust. 3 Konstytucji… (Więcej)

Facebook ID

media społecznościowe [opis fotografii dla niewidzących: palec dotykający nad ekranem dotykowym hologramu narysowanych ikon], fot. Edar France, Pixabay 1023966

Facebook serwuje treści poprzez identyfikatory (ID), które czasami przydają się. Umożliwiają unikalne i stabilne odwołanie się do treści, nawet jeśli wyświetlana nazwa (osoby, strony, grupy) ulega zmianom. ID otrzymują nie tylko osoby, strony i grupy, nie tylko zdjęcia, posty, komentarze… (Więcej)

Który katalog na spam?

W mojej poczcie elektronicznej (e-mail) widuję kilka skrzynek/katalogów/folderów związanych z niechcianymi/niepotrzebnymi wiadomościami: Banned Ham Junk Niechciane Nospam Spam confirmed-ham confirmed-spam Wiadomości-Śmieci Niektóre z nich stworzyła sama poczta (różne oprogramowania serwera od dostawcy mojego hostingu), inne przez lata potworzyły mi programy… (Więcej)

Tysiąc czy tysięczny

Pomiodkuję trochę ;) Rok dwutysięczny dwudziesty czy dwa tysiące dwudziesty (2020)? Jako porządkową czytamy tylko dwie ostatnie cyfry, bez stulecia. Nie mówiliśmy przecież rok tysięczny dziewięćsetny dziewięćdziesiąty dziewiąty, tylko tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty dziewiąty. Może teraz zapamiętam :) Wyjątek: sam rok dwutysięczny… (Więcej)