Proces legislacyjny

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Niektóre publikacje dotyczące postępowania prawotwórczego w organach inicjujących i prawodawczych, w tym o e-legislacji, edytorach aktów prawnych, obiegu projektów aktów i lobbingu:

 • ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) (ISAP)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) (ISAP)
 • Paweł Kuczma, „Lobbing w Polsce”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010, ISBN 9788372855213
 • Marcin Wiszowaty, „Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. z komentarzem”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ISBN 9788376660332
 • Marcin Wiszowaty, „Regulacja prawna lobbingu na świecie”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ISBN 9788370598587
 • Andrzej Bałaban, Dorota Dąbek, Piotr Kędziora, Andrzej Malinowski (red.), Radosław Pawelec, Ryszard Piotrowski, „Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe”, LexisNexis, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7620-244-0
 • Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński, „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej”, Zakamycze, Kraków 2006, ISBN 83-7444-208-5
 • Radosław Tymiński, „Informacja na temat podmiotów uprawnionych do opiniowania projektów ustaw w trybie art. 34 ust. 3 oraz skutków prawno-konstytucyjnych naruszenia przepisów art. 34 ust. 3 i art. 34 ust. 7 (stan na dzień 31.08.2005)” (w:) „Ustawy 2001-2005 Sejm IV kadencji”, s. 136 i nn., Prace Studialne Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu RP, Warszawa 2006 (PDF)
 • Sławomir Kosieliński, „Administracja publiczna – Algorytm na prawo” (w:) Raport Computerworld „Lider informatyki 2006” z 9 października 2006 r. (HTML) — poruszony m.in. „System Edycji Tekstów” Kancelarii Sejmu RP
 • „Państwowy lider informatyki” (w:) „Boston IT Security Review” (www.boston-review.com) nr 1/2007, s. 6-8 (PDF)
 • Katarzyna Pietryga, „Informatyczna metryka dla każdej ustawy”, Gazeta Prawna Nr 15 (1885) / 2007 z 22.01.2007
 • karta ustawy (Gosiewski, styczeń 2007): Notka KPRM
 • Raport „Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej” przygotowany przez Ernst & Young w ramach programu „Sprawne Państwo” 06.12.2007 (PDF/HTML):
  • „Planowanie legislacyjne powinno być efektywniejsze” (w:) Edukacja Prawnicza nr 03 (96) marzec 2008 (HTML)
  • relacja z debaty/seminarium: „Efektywne planowanie legislacyjne źródłem lepszego prawa” (HTML)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

 • Radoslaw Zubek, „Ocena skutków regulacji a jakość prawa w Polsce”, Ernst & Young 2005 (PDF)
 • Krzysztof Sobczak, „Słaba legislacja bez oceny skutków” (w:) „Rzeczpospolita” nr 174/2006 z 27 lipca 2006 r.
 • Wojciech Rogowski, Włodzimierz Szpringer, „Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy”, C.H. Beck 2007, ISBN 978-83-7483-887-0
 • „Wytyczne do oceny skutków regulacji”, Ministerstwo Gospodarki 2006 (DOC)
 • „Raport na temat Potencjału Zarządzania Regulacyjnego w Polsce”, SIGMA 2006 (PDF)
 • „Przewodnik po Ocenie Skutków Regulacji w Unii Europejskiej”, Ministerstwo Gospodarki 2007 (DOC)

Zobacz też: