Ogłaszanie prawa

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Niektóre publikacje w ramach bibliografii zagadnień legislacyjnych:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.) (ISAP)
  • Grzegorz Wierczyński, „Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego”, Oficyna – Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7526-852-2
  • Grzegorz Wierczyński, „Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-907-9
  • Grzegorz Wierczyński, „Konsekwencje braku urzędowego ogłoszenia aktów prawa wspólnotowego w języku polskim” (w:) „Europejski Przegląd Sądowy” nr 1/2007
  • Piotr Błędzki a. Błędziński, „Praktyczne problemy związane z publikacją prawa wspólnotowego w Polsce” (w:) „Europejski Przegląd Sądowy” nr 1/2007
  • Michał Bobek, „The Binding Force of Babel: The Enforcement of EC Law Unpublished in the Languages of the New Member States”, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 9 (2006-2007) nr 9 (PDF)
  • Maciej Róg, „Elektroniczne ogłaszanie prawa”, praca magisterska pod kier. dr hab. Włodzimierza Gromskiego, Katedra Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2006 (PDF, HTML) — tam obszerna bibliografia dot. ogłaszania
  • Michał Sokołowski, „Elektroniczna forma ogłaszania prawa, na przykładzie Austriackiego Systemu Informacji Prawnej”, opracowanie licencjackie pod kier. dra Grzegorza Wierczyńskiego, Pracownia Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2009 (PDF)
  • Konrad Osajda, „Legifrance – prawo francuskie w Internecie” www.legifrance.gouv.fr, Monitor Prawniczy 21/2005 (HTML)
  • Sławomir Kosieliński, „Prawo co dnia… albo i nocy”, Computerworld nr 27/2006 z 3 lipca 2006 r. (HTML)
  • Michał Bernaczyk, „Elektroniczne dzienniki urzędowe”, Elektroniczna administracja nr 4/2006, s. 66-71, wydawca: Centrum Promocji Informatyki (HTML fragment)
  • Ireneusz Walencik, „E-Dzienniki Ustaw opóźnione”, Rzeczpospolita z 18.07.2006 (HTML)
  • Ryszard Adam Grytner, „Zdążyć przed 1 maja” (w:) „Wspólnota” (Pismo Samorządu Terytorialnego) nr 49(847)/2007 z 8.12.2007, s. 60-61
  • Ireneusz Walencik, „Dzienniki Ustaw za darmo w Internecie” (HTML) oraz „Internetowy Dziennik Ustaw tak samo ważny” (HTML), Rzeczpospolita z 08.02.2008
  • Jacek Murzydło, „Elektroniczne udostępnianie aktów prawnych” (w:) „Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego” nr ? (HTML)

Zobacz też: