Język tekstów prawnych

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Niektóre publikacje w ramach bibliografii zagadnień legislacyjnych:

 • Hanna Jadacka, „Poradnik językowy dla prawników”, Wydawnictwo Naukowe Semper, wyd. drugie poprawione, Warszawa 2006, ISBN 83-7507-003-3
 • Andrzej Malinowski, „Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe”, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. trzecie, Warszawa 2006, ISBN 10: 83-7334-656-2, ISBN 13: 978-83-7334-656-7
 • Andrzej Malinowski, „Polski język prawny. Wybrane zagadnienia”, Warszawa 2006
 • Hanna Jadacka, „Kultura języka w pracy legislatora”, Biuletyn Rady Legislacyjnej Urzędu Rady Ministrów nr 3/1995, s. 203-214
 • Hanna Jadacka, „O kolejności wyrazów w tekstach polskich”, Biuletyn Rady Legislacyjnej Urzędu Rady Ministrów nr 5/1995, s. 157-169
 • Hanna Jadacka, „Co wpływa na zrozumiałość tekstu”, Biuletyn Rady Legislacyjnej Urzędu Rady Ministrów nr 6/1995, s. 190-196
 • Hanna Jadacka, „O zdaniach za długich i za krótkich”, Przegląd Legislacyjny nr 2/1996, s. 166-175
 • Hanna Jadacka, „Styl tekstów prawnych na tle innych odmian polszczyzny”, Przegląd Legislacyjny nr 3/1996, s. 112-117
 • Hanna Jadacka, „Pułapki ortograficzne (o stosowaniu zasady konwencjonalnej w tekstach ustaw)”, Przegląd Legislacyjny nr 4/1996, s. 105-110
 • Hanna Jadacka, „Czy przecinek coś znaczy (o interpunkcji w tekstach aktów prawnych)”, Przegląd Legislacyjny nr 1/1997, s. 160-166
 • Hanna Jadacka, „Edukacja językowa prawników” (w:) „Edukacja językowa Polaków”, red. Władysław Miodunka, Kraków 1998, s. 112-116
 • „Język – prawo – społeczeństwo”, red. Ewa Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, ISBN 83-7395-099-0
 • „Język polskiej legislacji,czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą”, Kancelaria Senatu, Warszawa 2007, ISBN 978-83-86065-82-0 (PDF, HTML)
 • Agnieszka Choduń, „Słownictwo tekstów aktów prawnych na tle odmian leksykalnych polszczyzny”, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, 2006
 • Agnieszka Choduń, „Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny”, Wydawnictwo Trio, 2007, ISBN 9788374361057
 • Dyktando prawnicze „Współczesny język prawny i prawniczy” (Warszawa, 20 kwietnia 2007 r.)
 • Agnieszka Choduń, „Komunikatywność języka tekstów aktów prawnych” (w:) „Przegląd Legislacyjny” nr 2/2007
 • Agnieszka Choduń, „Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny”, Wydawnictwo Trio, 2007, ISBN 8374361050
 • Adam Niewiadomski, Anna Mróz, Monika Pawelec, „Współczesny język prawny i prawniczy”, Warszawa 2007, wydał Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Adam Niewiadomski, Radosław Pawelec, Marta Frączek, „Gdzie prawo niepewne tam nie ma prawa. Rozważania o prawie, języku i kulturze”, Warszawa 2008, wydało Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego Lingua Iuris
 • Anna Mróz, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec (red.), „Prawo i język”, Warszawa 2009

Zobacz też: