Całokształt problematyki tworzenia prawa

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Na niniejszej podstronie zgromadzono tylko ogólne publikacje najszerzej poruszające wiele zagadnień związanych z tworzeniem prawa, przykładowo których poszczególne części są poświęcone obok siebie procesowi prawotwórczemu, technice prawotwórczej oraz językowi prawnemu. Pozostałą literaturę poświęconą poszczególnym tematom (choćby bardziej wyczerpującą) zamieszczono w innych linkach menu.

  • Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński, red. Tomasz Bąkowski, „Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej”, Presscom Wrocław 2010, ISBN 9788361188360
  • Andrzej Bałaban, Dorota Dąbek, Piotr Kędziora, Andrzej Malinowski (red.), Radosław Pawelec, Ryszard Piotrowski, „Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe”, LexisNexis, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7620-244-0