Prawotwórstwo w Unii Europejskiej

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Niektóre publikacje dotyczące tworzenia prawa w Unii Europejskiej oraz jego wdrożenia w prawie krajowym:

  • Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny Unii Europejskiej (HTML)
  • Zasady Techniki Legislacyjnej Unii Europejskiej — “Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commision for the persons involved in the drafting of legislation within the Community institutions” (PDF, HTML, PDF ang.)
  • “25 years of European law online”, Publications Office 2007, ISBN 978-92-78-40413-0 (HTML,PDF)
  • „Zapewnienie skuteczności prawu Unii Europejskiej w prawie polskim. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej” Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, ISBN 83-89218-94-7 (PDF), także w ramach serii Biblioteka Europejska Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej nr 28 (PDF)
    • „Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym” (zaktualizowana i uzupełniona wersja publikacji z 2003 r.), Jan Barcz (red.) (PDF)
  • Grzegorz Wierczyński, „Konsekwencje braku urzędowego ogłoszenia aktów prawa wspólnotowego w języku polskim” (w:) „Europejski Przegląd Sądowy” nr 1/2007
  • Michał Bobek, „The Binding Force of Babel: The Enforcement of EC Law Unpublished in the Languages of the New Member States”, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 9 (2006-2007) nr 9 (PDF)
  • Michał Kosiarski, „Błąd w tekście prawnym może być kłopotliwy” – rozmowa z Margaretą Roth, dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (w:) Rzeczpospolita 14.05.2009 (HTML)
  • Rafał Przybylak, „Legislacja w ryzach prawa unijnego” (w:) „Fabryka Wiedzy” nr 1/2006 (HTML)

Zobacz też: