Zasady dobrej legislacji

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Niektóre publikacje w ramach bibliografii zagadnień legislacyjnych:

 • Andrzej Bałaban, Dorota Dąbek, Piotr Kędziora, Andrzej Malinowski (red.), Radosław Pawelec, Ryszard Piotrowski, „Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe”, LexisNexis, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7620-244-0
 • Tomasz Zalasiński, „Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7059-864-8
 • A. Michalska, S. Wronkowska, „Zasady tworzenia prawa”, Uniwesytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1983
 • Jerzy Wróblewski, „Zasady tworzenia prawa”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989
 • Jerzy Bafia, „Zasady tworzenia prawa”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980; ~ 1984
 • Magdalena Holzer, Jan Łukasiewicz, Krzysztof Eckhardt, Katarzyna Zagulak, „Podstawowe zagadnienia tworzenia i stosowania prawa”, w cyklu: Podręczniki uczelniane nr 57, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 1999, 2002
 • Mariusz Ilnicki, „Jak udoskonalić proces legislacyjny” (w:) „Rzeczpospolita” z 10 grudnia 1993 r.
 • Jolanta Kroner, „Legislacyjny bubel do poprawki” (w:) „Rzeczpospolita” z 29 czerwca 1995 r.
 • Roman Hauser, „Legislacja terenowa” (w:) „Rzeczpospolita” nr 186/1997 z 11 sierpnia 1997 r.
 • Sławomir Popowski, „Legislacja potrzebuje reformy” (w:) „Rzeczpospolita” nr 31/1999 z 6 lutego 1999 r.
 • Krystyna Chrupkowa, „Kulawa ministerialna legislacja” (w:) „Rzeczpospolita” nr 183/1999 z 6 sierpnia 1998 r.
 • Konferencja „Legislacja w praktyce”, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002
 • Odrzucony projekt ustawy o Krajowej Radzie Legislacyjnej z 2003 r. (HTML)
 • Żaneta Semprich, „Rada na nieporządek w prawie; Rada czy fasada” (w:) „Rzeczpospolita” nr 206/2003 z 4 września 2003 r.
 • Jolanta Kroner, „Brytyjska recepta na dobre prawo” (w:) „Rzeczpospolita” nr 246/2003 z 21 października 2003 r.
 • Żaneta Semprich, Mateusz Rzemek, „Coraz gorsze prawo; Ochrona przed złym prawem” (w:) „Rzeczpospolita” nr 269/2003 z 19 listopada 2003 r.
 • Seminarium Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych (IALS) nt. oceny stanu polskiego prawodawstwa, 24 marca 2003 r. (krótka notatka: HTML)
 • Antoni Kość, „Znaczenie idei prawa dla tworzenia dobrego prawa” (w:) Studia i Materiały zeszyt I, Fundacja Naukowa im. Pawła Włodkowica, Lublin 2003
 • Jadwiga Potrzeszcz, „Idea prawa Wworzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego”, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, ISBN 8373063226
 • Piotr Rymaszewski, Piotr Kurek, Paweł Dobrowolski, „Reforma procesu stanowienia prawa” w: Zeszyty BRE Bank – CASE nr 72/2004, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, ISSN 1233-121X (PDF)
 • Najwyższa Izba Kontroli, „Informacja o wynikach kontroli stanowienia aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty”, nr ewidencyjny 183/2004 z listopada 2004 r. (PDF, HTML)
 • Sławomira Wronkowska, „Polski proces prawotwórczy – między autonomią a polityką” — „O naprawie Rzeczypospolitej” nr (III) 1/2005 s. 193-211, Fundacja Ius et Lex (PDF całość, HTML indeks)
 • Janusz Kochanowski, „Deregulacja jako pierwszy etap reforym systemu stanowienia prawa” — „O naprawie Rzeczypospolitej” nr (III) 1/2005 s. 213-235, Fundacja Ius et Lex (PDF fragment, PDF całość, HTML indeks)
 • Klaus H. Goetz, Radosław Zubek, „Stanowienie prawa w Polsce: reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa” (HTML/PDF); (również w:) „O naprawie Rzeczypospolitej” nr (III) 1/2005 s. 237-258, Fundacja Ius et Lex (PDF całość, HTML indeks)
 • Jerzy Pilczyński, „Toniemy w paragrafach”, Rzeczpospolita z 31.05.2005 (HTML)
 • Radoslaw Zubek, Klaus H. Goetz, „Wpływ reguł legislacyjnych na jakość ustawodawstwa” (w:) „Prawo i Podatki” Listopad 2005, s. 30-35 (PDF)
 • Ryszard Zelwiański, „Przejrzystość prawa podatkowego – jako realizacja zasady zaufania obywateli do państwa i prawa” (PDF>)
 • Władysław Kulesza, „Kilka uwag o rodzimej legislacji i o próbach jej sanacji” (PDF)
 • publiczne wysłuchanie wg Pawła Dobrowolskiego
 • raport regulacyjny — bilans kosztów i korzyści prawa Pawła Dobrowolskiego (PDF)
 • Klaus H. Goetz, Radosław Zubek, „Stanowienie prawa w Polsce — reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa” (HTML, PDF)
 • Krzysztof Sobczak, „Legislacja nie może być polem walki” (w:) „Rzeczpospolita” nr 49/2006 z 27 lutego 2006 r.
 • „Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, Biuro Trybunału Konstytucyjnego 2007, wyd. 6 (PDF)
 • Mieczysław Bąk, Paulina Bednarz, Przemysław Kulawczuk, Anna Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Anna Szcześniak, „Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej. Doświadczenia światowe i możliwości ich adaptacji do warunków polskich”, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007 (PDF)
 • Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, „O stanowieniu i ogłaszaniu prawa oraz o kulturze prawnej”, referat wygłoszony na konferencji „500 lat tradycji państwa prawa w Rzeczypospolitej” 25.01.2007 w Trybunale Konstytucyjnym z okazji zakończenia Roku Jana Łaskiego (PDF)
 • Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, Agnieszka Jezierska, „Prawo nie może być lekarstwem na niedoskonałości naszego państwa” — Debata Gazety Prawnej „W obronie państwa prawa. Kto psuje polskie prawo i które instytucje są za to odpowiedzialne”, Gazeta Prawna Nr 31 (1901) / 2007 z 13.02.2007
 • Katarzyna Żaczkiewicz, „Potrzebna jest ustawa o tworzeniu prawa”, Gazeta Prawna Nr 3 (2125) z 4-6.01.2008
 • „Tworzenie dobrego prawa – stan faktyczny i nasze propozycje”, Ruch Młodego Pokolenia – Pokolenie ’89 www.pokolenie89.pl (DOC)
 • Wojciech Patryas, „Definiowanie pojęć prawnych”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1996
 • „Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 11 i 12 czerwca 1991 r. w Katowicach”, (red.) Bronisław Czech, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości — Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, Katowice 1992

Zobacz też: