Źródła i system prawa

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Niektóre publikacje w ramach bibliografii zagadnień legislacyjnych:

  • Bartosz Skwara, „Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym”, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa 2010, ISBN 978-83-264-0238-8

Zobacz też: