Kontrola prawa

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Niektóre publikacje w ramach bibliografii zagadnień legislacyjnych:

  • Ruśkowski Eugeniusz (red.), Kosikowski Cezary, Etel Leonard, „Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP”, Warszawa 2006, ISBN: 83-7416-973-7
  • Wiesław Czerwiński, „Elementy metodyki pracy prokuratora w trybie kontroli przestrzegania prawa” (DOC)
  • Marcin Kamiński, „Koncepcja nieważności aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskich ustawach samorządowych” (w:) Samorząd Terytorialny nr 5, s. 49–57 (PDF)
  • Mariusz Bogusz, „Problem skutków wadliwego aktu normatywnego powstałych z mocy prawa (zagadnienia administracyjnoprawne)” (w:) Jan Boć (red.), Andrzej Chajbowicz, „Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego”, pkt LVII cz. V , Kolonia Limited, ISBN: 978-83-60631-32-4

Zobacz też: