Aplikacja i studia legislacji

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Aplikację legislacyjną reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1434), poprzednio były to rozporządzenia z lat: 1995, 1999, 2000, 2007, 2008, 2010, 2015.

Uczestnikiem aplikacji może być posiadający wykształcenie prawnicze wyłącznie: członek korpusu służby cywilnej, urzędnik państwowy (w rozumieniu właściwych przepisów), żołnierz zawodowy, funkcjonariusz służby, pracownik samorządowy lub w szczególnych przypadkach inna osoba. Aplikacja wymaga skierowania przez urząd i zawarcia umów: pracownik-urząd oraz urząd-organizator. Trwa 10 miesięcy od września, kończy się egzaminem. Prowadzi ją Rządowe Centrum Legislacji. Opłatę 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę pokrywa kierujący urząd.

Studia, kursy, szkolenia i seminaria legislacyjne:

  • wg PTL
  • 2-semestralne Studia Podyplomowe Legislacji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kier. prof. dr hab. M. Masternak-Kubiak (2006, 2009: PDF), kier. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
  • 3-semestralne Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kier. dr Władysław Kulesza (2008, 2010: HTML)
  • 2-semestralne Studia Podyplomowe Tworzenia Prawa Miejscowego w Wyższej Szkole Zarządzania i Biznesu w Poznaniu Filia we Wrocławiu (HTML), dr Marek Podkowski
  • 2-semestralne studia podyplomowe Legislacja Lokalna Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2010 (HTML)
  • 3-semestralne Podyplomowe Studium Legislacji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod kier. dra Jacka Krawczyka (ostatnia rekrutacja w 2003 r. — DOC)
  • 2-semestralne Studia Podyplomowe „Legislacja lokalna” w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu pod kier. dra Wojciecha Orłowskiego (HTML)
  • seminaria typu „Akademia Doskonalenia Umiejętności Legislacyjnych” organizowane na zamówienie przez Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych (HTML)
  • szkolenia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Poznaniu typu „Prawo miejscowe organów samorządu terytorialnego. Tryb podejmowania uchwał i zasady ich ogłaszania z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi”

Zobacz też: