Wykładnia prawa

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Niektóre publikacje w ramach bibliografii zagadnień legislacyjnych:

  • Maurycy Zajęcki, „Aksjologiczna interpretacja prawa(studium z metodologii i teorii prawa)”, Wydawnictwo Semper 2017, ISBN 978-83-7507-221-1
  • Lech Morawski (red.), „Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ISBN 8323118329
  • Leszek Leszczyński (red.), „Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, ISBN 8322724691
  • Lech Morawski, „Zasady wykładni prawa”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2006, ISBN 8372853088
  • Wojciech Jakimowicz, „Wykładnia w prawie administracyjnym”, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006, ISBN 8374443200
  • Anna Kalisz, „Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego”, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, ISBN 8375262216
  • Maciej Zieliński, „Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki”, LexisNexis, Warszawa 2008, ISBN 8373348141
  • Dobrosława Antonów, „Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ISBN 9788376012971

Zobacz też: