Tworzenie prawa miejscowego

bibliografiacałokształttechnikajęzykzasadyprocesogłaszaniewykładniakontrolaobowiązywaniemiejscoweeuropejskieźródłaczasopismakształceniezawódinstytucje

Legislacja lokalna obejmuje akty prawa miejscowego, obowiązuje powszechnie na obszarze działania organów, które je ustanowiły, tj. jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) i terenowych organów administracji rządowej zespolonej (wojewody) i niezespolonej, jak również inne lokalne uchwały i zarządzenia.

Niektóre publikacje:

 • „Zasady techniki prawodawczej przy tworzeniu prawa miejscowego”, publikacja na stronie Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (HTML)
 • Henryk Rot, Kazimierz Siarkiewicz „Zasady tworzenia prawa miejscowego”, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, ISBN 8301113367
 • Dorota Dąbek, „Prawo miejscowe”, Oficyna – Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7526-087-8
 • Mariusz Bogusz, „Wadliwość aktu prawa miejscowego. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ISBN 9788373265448
 • Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel, „Prawo samorządu terytorialnego w Polsce”, Wydawnictwo LexisNexis, Kraków 2005, ISBN 83-7334-538-8
 • Dorota Dąbek, „Prawo miejscowe samorządu terytorialnego”, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Kraków 2003, ISBN 83-89073-41-2
 • P. Lisowski, A. Ostapski, „Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej”, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2008, ISBN 978-83-60631-24-9
 • Bogdan Dolnicki, „Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego” (w:) Samorząd Terytorialny nr 5/2004
 • Antoni Agopszowicz, Zyta Gilowska, Maria Taniewska-Peszko, „Prawo samorządu terytorialnego w zarysie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, wyd. II, Katowice 2001, ISBN 83-226-1138-2
 • Ireneusz Krześnicki, „Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami”, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7426-451-8
 • Ireneusz Krześnicki, „Działalność uchwałodawcza Rady Gminy”, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-60096-50-5
 • „Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie”, Wiesław Kisiel (red.), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005, ISBN 83-7444-078-3
 • Paweł Chmielnicki, „Statuty jednostek pomocniczych gminy. Wzory z komentarzem”, Municipium SA, Warszawa 2004, ISBN 8386691-90-5
 • Anna Chmielnicka, Paweł Chmielnicki, „Regulaminy urzędu gminy, starostwa oraz komunalnych jednostek organizacyjnych. Wzory z komentarzem i orzecznictwem”, Municipium SA, Warszawa 2006, ISBN 83-60096-35-X
 • Renata Raszewska-Skałecka, „Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa”, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2007, ISBN 978-83-60631-01-0
 • Edmund Kaleciński, „Niestaranne uchwały” (w:) „Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego” nr 11/2008 (HTML)
 • Rafał Dowgier, „Uchwała rady gminy jako źródło prawa podatkowego” (w:) Finanse Komunalne nr 7-8/2007 (HTML1,2)
 • Marta Chmielewska, „Podstawa prawna uchwały” (w:) Wspólnota nr 11/2008 (HTML)
 • Jacek Brzeziński, „Zasady dobrej legislacji” (w:) „Wspólnota” z 2006 r. (HTML, cz. 2)
 • Przemysław Mijal, „Szczegóły miejscowego prawa mogą być w załączniku” (w:) „Rzeczpospolita” nr 226/2005 z 27 września 2005 r.
 • Najwyższa Izba Kontroli, „Informacja o wynikach kontroli stanowienia aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty”, nr ewidencyjny 183/2004 z listopada 2004 r. (PDF, HTML)
 • Marcin Kamiński, „Koncepcja nieważności aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskich ustawach samorządowych” (w:) Samorząd Terytorialny nr 5, s. 49–57 (PDF)
 • Stanisław Kłak, „Najczęściej występujące nieprawidłowości w regulaminach wynagradzania stanowionych przez JST”, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Rzeszów 2007 (DOC)
 • Przemysław Mijal, „Szczegóły miejscowego prawa mogą być w załączniku” (w:) „Rzeczpospolita” nr 226/2005 z 27 września 2005 r.
 • Danuta Frey, „Uchwała wadliwa, ale ważna” (w:) „Rzeczpospolita” nr 275/2005 z 25 listopada 2005 r.
 • Jacek Brzeziński, „Zakres stosowania załącznika do uchwał organów samorządu terytorialnego na tle Zasad techniki prawodawczej”, Samorząd Terytorialny nr 11/2006
 • Zofia Szczepaniak, „Prawo wewnątrzszkolne – refleksje, praktyka” (dotyczy statutu szkoły; DOC)