Julia Rog

Text in English While reading parish register books of Majdan Królewski in 2008 in Sandomierz, I found a niece of my great grandfather Wojciech (Adalbert) Róg, son of Ludwik (Louis) and Karolina (Caroline) Róg. His older brother Józef (Joseph) Róg, who lived in Krzątka and married Maria Kruk in 1892, had at least 3 children: Jan, Julianna and Józefa.

Julianna Róg was born in Krzątka on July 6, 1895, exactly 115 years ago. At the time Krzątka was in region called Galicia, which was in Poland (East-Central Europe) but occupied by Austria. There was no information in the parish register books during 1890-1899 period about what could have happened to the siblings.

Later, I found a ship manifest stating that Julia Rog sailed off from Hamburg on May 7, 1913. She was registered in the manifest as a Galician (Polish&Austrian) daughter of Jozef Rog from Krzatka. During the cruise she was accompanied by three other former citizens of Krzątka: Katarzyna (Catherine/Kathy) Magdziak, Jozefa (Josephine) Paduch and Jozefa Leptuch. She entered Ellis Island on May 22, 1913. What was written to the manifest, her aim was to reach her friend Maryanna (Mary) Kolano in Passaic on the East Coast, who lived on the 8th Street 138.

Because of the restrictions when people wanted to get American citizenship, her application for naturalization held on May 23, 1940 in Newark NJ was written also on the 1913 manifest with sign 3-195474-505-5-23-40. I still don’t know whether she succeeded.

Unfortunately I know nothing more. I don’t know whether and with whom she got married, if they had children and of what names, nor where she resided and died. Probably she changed her surname after getting married, this makes my research more difficult. However, using Social Security Death Index I have considered few surnames: may she died as Julia, Julie, Julyanna, Juliann or Julianne… Benson, Julia Gaudiosi, Julia Shkwarok, Julia Bell, Julia Brack, Julia Thuesen, Julia John, Julianna Sandberg or Julianna Urban? I research for any information and am looking for her descendants. If you are one of them or can help me, please contact.


Tekst po polsu W trakcie przeglądania w Sandomierzu w 2008 r. metryk parafii Majdan Królewski, trafiłem m.in. na informację o bratanicy mojego pradziadka Wojciecha Roga, syna Ludwika i Karoliny Rogów. Jego starszy brat Józef zamieszkały w Krzątce poślubił bowiem w 1892 r. Mariannę (Marię) Kruk. Ze związku na świat przyszła co najmniej trójka dzieci, kolejno: Jan, Julianna i Józefa.

Julianna Róg urodziła się w Krzątce 6 lipca 1895 r., dokładnie 115 lat temu. Wówczas Krzątka leżała pod zaborem austriackim w Galicji. W okresie 1890-9 nie odnalazłem dalszych losów życiowych rodzeństwa.

Później odnalazłem jednak manifest (listę pokładową) statku, na którym wymieniono Julię. Jak się okazało, 7 maja 1913 r. wypłynęła z Hamburga jako 18-letnia polska (galicyjska) austriaczka Julia Rog córka Jozefa Roga z miejscowości Krzatka. W trakcie podróży towarzyszyły jej inne krzątczanki: Katarzyna Magdziak, Józefa Paduch i Józefa Leptuch. Do Stanów Zjednoczonych Ameryki przybyła na Ellis Island 22 maja 1913 r. Jak zapisano w manifeście, zamierzała dołączyć do swojej znajomej Marii Kolano w Passaic w polonijnym stanie New Jersey na Wschodnim Wybrzeżu, zamieszkałej na Ósmej ulicy pod numerem 138.

Dzięki restrykcjom przy ubieganiu się o nadanie obywatelstwa USA, jej wniosek o naturalizację z 23 maja 1940 r. w rejonie Newark odnotowano na manifeście  symbolem 3-195474-505-5-23-40. Nie wiem, czy się jej udało.

Niestety nic więcej o niej nie wiem. Nie wiem, czy i z kim założyła rodzinę, czy i jakich imion mieli dzieci, ani gdzie mieszkała i zmarła. Prawdopodobnie zmieniła nazwisko po zamążpójściu, ale nie wiem na jakie, co utrudnia poszukiwania. Na podstawie danych ubezpieczeniowych wytypowałem kilka możliwych nazwisk: Benson, Gaudiosi, Shkwarok, Bell, Brack, Thuesen, John, Sandberg i Urban. Szukam jakichkolwiek informacji oraz kontaktu z jej potomkami.

Julia Rog, Ellis Island

Julia Rog, Ellis Island, www.ellisisland.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *