Jan Kalinowski (1799–1848)

Po odszyfrowaniu metryki wujka Łukasza, o wiele łatwiej było mi odczytać akt małżeństwa moich własnych 3xpradziadków, Jana Kalinowskiego i Zofii Zagrodnik vel Zagrodniczak. Jan urodził się ok. 1798 r.*, Zofia ok. 1807 r., oboje mieszkali wcześniej przy rodzicach w Strojcu w parafii Praszka. Ich rodzicami byli odpowiednio Tomasz i Petronela Kalinowscy oraz Paweł i Marianna Zagrodniczakowie.

Jan i Zofia pobrali się 22 października 1824 r.

Akt małżeństwa Jana Kalinowskiego z Zofią Zagrodniczanką (ASC Praszka 29/1824 – MR6158)

Akt małżeństwa Jana Kalinowskiego z Zofią Zagrodniczanką (ASC Praszka 29/1824 – MR6158)

29 Roku tysiąc ośmset dwudziestego czwartego dnia dwudziestego drugiego października o godzinie trzeciey popołudniu przed nami wikarym praskim, zastępcą urzędnika stanu cywilnego gminy Praszka w powiecie wieluńskim woiewództwie kaliskim, stawił się Jan Kalinowski młodzian lat dwadzieścia sześć liczący podług złożoney metryki z ksiąg praskich wyiętey, syn Tomasza i Petronelli Kalinowskich małżonków w wsi Stroycu zamieszkałych, dotąd przy rodzicach zamieszkały, w asystencyi oyca swego, któremu akt uszanowania ninieyszym składa; stawiła się także panna Zofia Zagrodniaczka lat siedemnaście licząca iako nakazuje metryka z ksiąg praskich wyjęta, córka Pawła i Maryanny Zagrodniczaków małżonków w Stroycu zamieszkałych, dotąd przy rodzicach zamieszkała, w asystencyi oyca swego, któremu akt uszanowania składa, i o zezwolenie prosi. Strony stawaiące żądaią, abyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili, które po zapowiedzi wyłożone zostały przed drzewiami głównemi domu naszego gminnego w niedziele o godzinie dwunastey w południe, to iest pierwsza dnia dziesiątego, druga dnia siedmnastego października roku bieżącego. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa owiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice i krewni ninieyszem na obchód małżeństwa zezwalaią, przychylaiąc się zatem do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i działu VI Kodeksu Cywilnego w tytule o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego i przyszłej małżonków, czyli chcą połączyć się z sobą węzłem małżeńskim, naco gdy każde z nich odpowiedziało, iż taka ich iest wola, ogłaszamy w imieniu prawa, iż Jan Kalinowski i Zofia Zagrodniczanka są połączeni z sobą węzłem małżeńskim, czego spisaliśmy akt w przytomności Antoniego Lipczaka lat pięćdziesiąt liczącego, Jakóba Krzemińskiego lat pięćdziesiąt liczącego, Wojciecha Tokarskiego lat pięćdziesiąt liczącego, Aleksego Góralskiego lat trzydzieści liczącego, w Stroycu zamieszkałych. Akt ninieyszy stawaiącym został przeczytany i podpisany przez nas, gdyż stawaiący pisać nieumieją. Xiądz Mateusz Seczkli?, wikary praski, zastępca urzędnika stanu cywilnego.

W akcie małżeństwa nie pada nazwisko rodowe matki Zofii, Marii Respond.

Jan i Zofia mieli co najmniej ośmioro dzieci (niestety jeszcze nie znam wszystkich imion):

 1. Marcin Kalinowski (ur. ok. 1826), który przez ok. 25 lat służył w wojsku carskim
 2. Piotr Kalinowski (ok. 1828)
 3. Karolina (ur. ok. 1832), zmarła w czasie epidemii krótko po swoim ojcu w wieku 15 lat
 4. Michał Kalinowski (ur. 1833), mój prapradziadek
 5. Maria (ur. 1839), również zmarła w krótko po starszej siostrze i ojcu, w wieku 8 lat
 6. Zuzanna (ur. 1841), nie znam jej dalszych losów
 7. Jadwiga (ur. ok. 1843), zmarła w wieku 7 lat
 8. Szymon (ur. ok. 1846), zmarł po ojcu i dwóch siostrach w czasie epidemii, w wieku 2 lat

Jan Kalinowski zmarł w 1848 r. w czasie jakiejś masowej epidemii. Kolejno po nim umarły dwie córki, syn, aż w końcu jego żona Zofia.

Akt zgonu Jana Kalinowskiego (ASC Praszka 133/1848 – MR4878)

Akt zgonu Jana Kalinowskiego (ASC Praszka 133/1848 – MR4878)

PS. (wrzesień 2011):
Odnalazłem metrykę chrztu Jana z 1799 r. W związku z tym tytuł artykułu poprawiłem.

1 Komentarz

 1. Daniel Paczkowski

  Bardzo proszę o info, jeśli w trakcie poszukiwań w parafii Praszka natrafi Pan na nazwisko Paciejewski(-a) vel Paciejowski(-a) vel Paciewski(-a).

  Odpowiedź:
  Jak dotąd takiego nazwiska nie widziałem, a przynajmniej nie kojarzę. Zanotowałem w kajeciku, jeśli zobaczę — odezwę się.
  MR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *