Traktaty akcesyjne

Chcę coś napisać o nieogłoszeniu przepisów unijnych w języku polskim, ale stanąłem chwilowo na samym szukaniu tekstów traktatów akcesyjnych Polski do UE. Czy ktoś już próbował odnaleźć ich treść na oficjalnych stronach ISAP/EUR-Lex? Nie jest to niestety łatwe zadanie, chyba że szukamy jedynie nieoficjalnej kompilacji. Miałem nadzieję, że będzie je znaleźć nieco łatwiej.

Traktat nosi następujący tytuł:

Traktat pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r.

… i dołączony jest do niego integralnie m.in. Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

Traktat wraz z aktem przystąpienia został opublikowany w:

  • Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 ISAP (niestety brakuje załączników)
  • Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003 EUR-Lex EN (w języku angielskim); EUR-Lex PL (wówczas okazjonalnie w języku polskim); PDF (traktat); PDF/HTML (akt przystąpienia); niektóre załączniki w Dz. Urz. UE C 227 z 23.09.2003
    EUR-Lex EN, EUR-Lex PL

Przy okazji odnotuję moją ciekawość o to, ile urzędów zobowiązanych w myśl art. 26 ustawy o ogłaszaniu(…) rzeczywiście posiada oba załączniki do Dziennika Ustaw Nr 90 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *