Unia Europejska

Skutki braku ogłoszenia przepisów UE po polsku

Ostatnio po obejrzeniu informacji telewizyjnych wydawało mi się, że oto ETS nakazał Polsce zapłacić Polsce wielomilionowe kary za stosowanie nieprzetłumaczonego unijnego prawa (sic!). Chyba jednak dałem się wprowadzić w medialny błąd. Wyrok był, ale nie w polskiej, lecz w czeskiej sprawie i to 9 miesięcy temu. Teza: nie można wymagać stosowania nieogłoszonego prawa, nawet wspólnotowego.

Traktaty akcesyjne

Chcę coś napisać o nieogłoszeniu przepisów unijnych w języku polskim, ale stanąłem chwilowo na samym szukaniu tekstów traktatów akcesyjnych Polski do UE. Czy ktoś już próbował odnaleźć ich treść na oficjalnych stronach ISAP/EUR-Lex? Nie jest to niestety łatwe zadanie, chyba że szukamy jedynie nieoficjalnej kompilacji. Miałem nadzieję, że będzie je znaleźć nieco łatwiej.