Wyjaśnienia do instrukcji kancelaryjnej

Dzięki newsletterowi „Wiadomości Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i sieci archiwów państwowych”, którego subskrybowanie przy okazji polecam, dowiedziałem się, że opublikowano materiały przydatne urzędnikom przy stosowaniu nowej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA) i nowej instrukcji archiwalnej z 18 stycznia 2011 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serwuje materiały z konferencji „Praktyczne aspekty nowej instrukcji kancelaryjnej na przykładzie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku”, która odbyła się w dniu 7 kwietnia 2011 r.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) z kolei zaczęła publikować interpretacje przepisów kancelaryjno-archiwalnych, w tym wyjaśnienia do klas z wykazu akt. Oczywiście, nie mają charakteru urzędowego (wiążącego), ale są dobrą wskazówką jak należy postępować.

Dla przypomnienia, podobne wyjaśnienia w postaci często powtarzających się pytań i odpowiedzi (FAQ) z zakresu instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji archiwalnej — prowadzi również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

W chwili pisania niniejszej informacji, MSWiA odpowiedziało na 20 pytań, a NDAP wydała 9 informacji dotyczących klas wykazu akt (numerów teczek) z zakresu nowej ustawy żłobkowej, dla urzędów marszałkowskich, z zakresu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, dla zespolonej administracji rządowej w województwie, w zakresie niedopuszczalności zmiany klas wykazu akt, co do zakresu podmiotowego rozporządzenia, w zakresie zaświadczeń do dodatku mieszkaniowego, zmiany kwalifikacji archiwalnej oraz zezwoleń na inwestycje drogowe.

PS. Odsyłam również do „Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA” nr 8/2011 z 19.02.2011, którego tematem jest właśnie nowa instrukcja kancelaryjna, a autorami artykułów są p. Ewa Perłakowska oraz p. Kazimierz Schmidt.

36 Komentarzy

 1. Anka

  BARDZO PROSZE O POMOC W N/W KWESTII. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej ….. z 2011 roku nie dookreśla sposobu postępowania z aktami Rady Powiatu, Komisji Rady oraz Zarządu Powiatu. Czy ktoś z Państwa regulował już te kwestię?

  Ja osobiście jeszcze nie, ale docelowo (przy najbliższej okazji) planuję uregulować to statutem jednostki samorządu terytorialnego. Moim skromnym zdaniem, jest to jedyne właściwy akt prawny, w którym można nakazać organowi wykonawczemu określone numerowanie aktów organów stanowiącego i wykonawczego.
 2. Piotru

  Witam ! Czy nowe przepisy w spr. instrukcji kancelaryjnej mają zastosowanie także do Zarządu Dróg Wojewódzkich ? Jeśli tak to czy należy uzgadniać własną instrukcję i wykaz akt z archiwum państwowym ? Bardzo proszęo odpowiedź pozdrawiam

  Zarządy dróg wojewódzkich są jednostkami organizacyjnymi samorządów województw, stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). Ponieważ nie są wymienione w art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), ZDW nie podlegają pod nowe rozporządzenie kancelaryjno-archiwalne. Ponieważ każdy ZDW wytwarza i przyjmuje dokumentację archiwalną, powinien mieć własną instrukcję archiwalną, zatwierdzoną przez właściwego dyrektora archiwum państwowego, a następnie wprowadzoną przez kierownika ZDW (uwaga: nie przez zarząd województwa ani nie przez marszałka). O tym, czy ZDW powinien mieć jednolity rzeczowy wykaz akt, rozstrzyga archiwum państwowe — jeżeli archiwum dopuszcza system dziennikowy, wówczas wykazu nie ma. Ponieważ jednak prowadząc dokumentację archiwalną, ZDW zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw oraz jej przechowywania przez określony czas, nie sądzę, aby współcześnie był możliwy system dziennikowy, wobec tego wykaz akt jest nieuchronną koniecznością (chyba że archiwum państwowe nakaże inaczej, o czym już pisałem).
 3. Piotru

  Bardzo dziękuję :)pozdrawiam

 4. Monika

  Proszę powiedzieć jak to rozporządzenie ma się do spółki z o.o. należy ją wprowadzić w życie czy nie?

  Wszystko zależy od tego, czy spółka wytwarza dokumentację wchodzącą w skład narodowego zasobu archiwalnego.
 5. marek

  Witam czy nowa instrukcja kancelaryjna obejmuje gminne ośrodki pomocy społecznej.

  Nie, chyba że GOPS jakimś cudem jest w strukturze urzędu gminy (jest jego wewnętrzną komórką organizacyjną). Prawdopodobnie jest jednak odrębną, zewnętrzną jednostką organizacyjną gminy, więc instrukcja z nowego rozporządzenia nie dotyczy OPSu, który powinien mieć własną (wewnętrzną) instrukcję.
 6. Artur

  Witam, pracuję w jednostce, która 2 lata temu przekształciła się w jednostkę kultury (wpisana do RIK w MKiDN). Dotychczas nie było w niej instrukcji kancelaryjnej i wykzu akt. Sekretariat prowadzi komputerowy rejestr wpływającej korespondencji. Dyrektor polecił mi opracowanie takiej instrukcji – nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Co mogę zrobic, czy są dostępne darmowe wzory do ściągnięcia i przystosowania dla specyfiki instytucji?

  Proszę poszukać w pozostałych komentarzach w tym temacie, w których wypowiadała się m.in. pani prowadząca firmę specjalizującą się w przygotowaniu takich instrukcji, oczywiście na podstawie odpłatnej umowy o dzieło. Podała tam link do swojej strony, w tej chwili sam nie mogę go znaleźć, ale na pewno gdzieś jest. Ja nie musiałem przygotowywać własnej instrukcji (narzucono nam ją rozporządzeniem), dlatego nie umiem pomóc. Może jakiś łaskawy Czytelnik lub Czytelniczka bloga pomoże?
 7. Maja

  Ktos już wyżej zdał to pytanie ale powtórzę, a co ze spółką z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina?

  W pierwszej kolejności proszę skontaktować się z archiwum państwowym, czy w ogóle Państwo wytwarzacie dokumentację archiwalną należącą do narodowego zasobu archiwalnego (odpowiadam bez zaglądania w przepisy). Jeśli tak, to osoba zarządzająca spółką sama wprowadza odpowiednie przepisy.
 8. Maja

  Ktos już wyżej zdał to pytanie ale powtórzę, a co ze spółką z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina? bardzo proszę o odpowiedź ponieważ mam z tym dużym problem

  Pytanie powtórzone :) Blogiem zajmuję się w wolnym, prywatnym czasie, stąd opóźnienia w zatwierdzaniu komentarzy i odpowiadaniu :) Proszę skontaktować się ze swoim archiwum państwowym (najlepiej telefonicznie), czy należycie Państwo do narodowego zasobu archiwalnego. Jeśli tak, odpowiednie dokumenty podpisuje osoba zarządzająca spółką.
 9. Damian

  Na strona MSWiA pojawiła się informacja o rozpoczęciu zbierania informacji związanych z przeglądem obowiązującego rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Efektem tych prac będzie przygotowanie projektu zmian w obowiązującym rozporządzeniu. Informacje szczegółowe można znaleźć pod tym linkiem – http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/wolnytekst/9170/

 10. Ada

  Jesteśmy jednostka budżetową i podlegamy pod powiat ( Dom Dziecka) mamy starą instrukcje kancelaryjną na zasadzie systemu dziennikowego ale nie mamy wykazu akt. Chcemy zaktualizować instrukcję. Jaką instrukcje przyjąć według których przepisów? Jaki system? z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam

 11. Agnieszka

  Witam,
  PUP- czyli Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Z powyższej informacji wywnioskowałam, że zmiana i wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązuje również PUP- tak? I powinna być wprowadzona nie zarządzeniem Dyrektora Jednostki, tylko zarządzeniem starosty?

  Proszę o odpowiedź.

  Pozdrawiam.

  Aa

 12. Paulina

  Witam
  Mam dość nietypowe pytanie. Pracuję w szkole, posiadamy archiwum, ale czy jeżeli szkoła ma same dokumenty kat. B nie ma kat. A to czy ma mieć archiwum zakładowe czy składnice akt? Posiadamy instrukcje kancelaryjną opartą na Ustawie z 14 lipca 1983 r. i na Rozporządzeniu Ministra Kultury z 16 wrzesnia 2002r,,a takze mamy jednolity rzeczowy wykaz akt jako załącznik do instrukcji to czy mamy coś zmieniać w związku z wejśiem nowej instrukcji archiwalnej z 11 stycznia 2011r?

  Dosłownie w związku z wejściem nowej instrukcji dla m.in. urzędów JST – nie, bowiem Państwa szkoły nie dotyczy. Warto natomiast dowiedzieć się w miejscowym archiwum państwowym, czy używana instrukcja nie wymaga zatwierdzenia, tj. czy była w przeszłości tam zatwierdzona (a jeżeli nie, to zawnioskować pisemnie o zatwierdzenie). Tam też należy szukać odpowiedzi na pytanie o dalsze funkcjonowanie składnicy akt.
 13. Paulina

  Dodam, że jest to gimnazjum państwowe.

 14. Paulina

  I jescze jedna bardzo ważna rzecz, niestety ta nasza instrukcja nigdy nie została potwierdzona przez archiwum państwowe:-(

 15. Gosia

  Witam.
  Mam taki sam problem, jaki we wrześniu miała koleżanka Paulina. Od sierpnia pracuję w szkole, teraz powierzono mi obowiązki osoby odpowiedzialnej za archiwum. Proszę wybaczyć moją niewiedzę, ale wydaję mi się, że w szkole powinna być składnica akt? Przecież nie wytwarzamy dokumentacji archiwalnej. Nie rozumiem w takim razie sensu wprowadzania instrukcji kancelaryjnej i jrwa. A jeśli mam to zrobić to w jaki sposób?

 16. Myszka

  Witam, mam pytanie, chyba bardzo spóźnione, ale wciąż aktualne. Chodzi oczywiście o nową instrukcję kancelaryjną.
  W mojej bibliotece publicznej, nie była wprowadzana żadna instrukcja kancelaryjna. Chcę to uczynić obecnie, co muszę zrobić krok po kroku….? Opracować, zarejestrować w AP.
  Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam

  Przygotować gotowe zarządzenia dyrektora (instrukcja, JRWA), wskazując, że wchodzą w życie pod warunkiem ich zatwierdzenia przez dyrektora AP. Tak opracowane przesłać do AP z prośbą o zatwierdzenie i czekać, aż tak się stanie. Wcześniej można to skonsultować telefonicznie z pracownikiem merytorycznym adresata wniosku o zatwierdzenie.
 17. ela

  Witam, pracuję w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działamy jako zakład budżetowy czy mamy obowiązek wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt? kilka lat temu otrzymalismy od Wójta pismo nakazujące wprowadzenie takiego wykazu z tym że moja poprzedniczka nie wprowadziła żadnego wykazu. Sprawdzałam jakie zarządzenie reguluje pracę naszej kancelarii oraz archiwum, ale niestety bez skutków – nie ma zadnego pisma ani zarządzenia obecny dyrektor tez na ten temat nic mi nie powiedzial.prosze o pomoc. czy mam obowiązek stworzenia takiego wykazu?
  I jesli chodzi o korespondencje – prowadzimy dziennik korespondencyjny do którego wpsisujemy wszystkie pisma przychodzace i wychodzace nadajac im kolejne numery , czy dobrze to robimy?

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Odpowiedź poniewczasie, ale dla kolejnych Osób. GZGKiM jest jednostką organizacyjną gminy i jako taki, podlega art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy archiwalnej, czyli obowiązkowi posiadania JRWA, który określa kierownik jednostki lub wójt wspólnie dla kilku jednostek, w obu przypadkach po wyczerpaniu odpowiedniego trybu z archiwum państwowym.

 18. Kasia

  witam, czy w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności musi być wprowadzona instrukcja kancelaryjna? bardzo proszę o odpowiedz i pozdrawiam

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Odpowiedź poniewczasie, ale dla kolejnych Osób. Niezależnie od tego, czy powiatowy zespół jak wyżej jest komórką organizacyjną starostwa powiatowego, czy też jednostką organizacyjną powiatu, czy też komórką organizacyjną powiatowego centrum pomocy rodzinie, czy też organem obsługiwanym przez takie komórki/jednostki — to w każdym z tych przypadków jego dokumentacja podlega obowiązkowi z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy archiwalnej, czyli posiadania instrukcji kancelaryjnej, przy czym dla starostw określił ją premier z Warszawy, a dla jednostek określają ich kierownicy lub starostwie, po wyczerpaniu odpowiedniego trybu z archiwum państwowym.

 19. Julita

  Czy to rozporządzenie ma równiez zastosowanie w zakładach budżetowych>

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Odpowiedź poniewczasie, ale dla kolejnych Osób. Zgodnie z art. 6 ust. 2b ustawy archiwalnej, to rozporządzenie dotyczy tylko urzędów samorządowych i około wojewody. Nie obowiązuje w zakładach budżetowych. Jednakże ust. 2e–2f w tym samym artykule dopuszczają możliwość określenia (w odpowiednim trybie) instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, JRWA i kwalifikatora — wspólnych dla jednostek nadzorowanych i podległych, których przedmiot działalności jest zbliżony.

 20. Konrad

  czy nowa instrukcja archiwalna dotycząca m.in organów samorządu terytorialnego, wprowadzona rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów od 2011 r zmienia okres przechowywania akt wytworzonych i opisanych według starego wykazu?

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Odpowiedź poniewczasie, ale dla kolejnych Osób.

   Tak. Zmieniły się wtedy klasy (ich symbole-numery, hasła, kategorie-lata).

 21. Agnieszka

  Witam! Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Miejski Zarząd Nieruchomości – samorządowy zakład budżetowy, który nie wydaje decyzji administracyjnych, a głównie zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego musi wprowadzić instrukcję kancelaryjną? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Odpowiedź poniewczasie, ale dla kolejnych Osób. MZN jest samorządową jednostką organizacyjną, dlatego podlega pod art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy archiwalnej i musi posiadać instrukcję kancelaryjną.

 22. Małgorzata

  Jeszcze raz o bibliotece. Od 01.12.2012 przejęłam obowiązki dyrektora biblioteki. Mam projekt instrukcji kancelaryjnej. Wcześniej jej w bibliotece w ogóle nie było. Wydam zarządzenie w tej sprawie. W AP poinformowano mnie, że „poślizg” w sprawie zatwierdzania instrukcji to rok czasu. W jaki sposób mam porządkować dokumentację do momentu zatwierdzenia instrukcji przez AP?

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Odpowiedź poniewczasie, ale dla kolejnych Osób. Nie da się uporządkować i dostosować zastanego stanu faktycznego do zgodności z prawem — w 100% natychmiast, odcinając żyletką i od następnej sekundy robiąc i mając już wszystko jak trzeba… Niestety w takich sytuacjach zarządzenie bez wyczerpania trybu z AP obowiązywać nie może… Karkołomnie można by próbować wprowadzać takie zarządzenia warunkowo z zapisami, że elementy zakwestionowane lub poprawione przez AP mają pierwszeństwo i bez zbędnej zwłoki praktyka zostanie poprawiona i dostosowana, jak tylko jednostka otrzyma pismo AP… No ale co z tego, skoro to i tak byłoby niezgodne z prawem. Tyle że naruszenie może nie byłoby rażące (na tyle istotne, by stwierdzać nieważność w wyniku np. kontroli).

   Żeby się na takie zarzuty nie narażać, przez okres oczekiwania na zatwierdzenie, po prostu stosowałbym to, co spodziewamy się, że zostanie zatwierdzone. Jednostka działalności zawiesić ani zamknąć z tego powodu nie może. Jak zostanie zatwierdzone, to wtedy trzeba przeanalizować, co okazało się niezgodne i co poprawić.

 23. do pytających o stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych we własnych jednostkach

  Wszystkie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne mają obowiązek uzgodnienia swoich przepisów z dyrektorem właściwego terytorialnie archiwum państwowego (wynika z ustawy archiwalnej – art. 6 i rozporządzenia Ministra Kultury z 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1375). Można poczytać o tym na stronie http://www.archiwa.gov.pl w zakładce- jeśli dobrze pamiętam – zarządzanie dokumentacją. Rozporządzenie z 2011 r. dotyczy tylko urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, sejmików województw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej w województwie. Wszystkie pozostałe jednostki państwowe i samorządowe /także te, w których gmina ma 100 % udziału/, niezależnie czy wytwarzają materiały archiwalne czy tylko dokumentację niearchiwalną, muszą opracować własną instrukcję kancelaryjną (obowiązkowo opartą o bezdziennikowy system kancelaryjny – co wynika z wyżej cytowanych przepisów), jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną. O przykładowe wzorce można pytać we właściwym archiwum państwowym (z doświadczenia wiem, że w Opolu można uzyskać stosowną pomoc). Do archiwum państwowego wysyła się dwa egzemplarze projektu zarządzenia wprowadzającego oraz po dwa egzemplarze powyższych trzech normatywów. Po uzyskaniu akceptacji można wprowadzić w życie zarządzeniem kierownika /dyrektora/ jednostki.
  Dodam, że stosowanie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego nie wyklucza rejestracji pism w dzienniku korespondencyjnym.
  Do czasu uzgodnienia przepisów z właściwym archiwum państwowym stosuje się dotychczasowe przepisy, albo stosuje się nowe /choć nieformalnie/, gdyż z reguły w nowych uregulowaniach – podobnie jak w przypadku rozporządzenia z 2011 r. – w zarządzeniu wprowadzającym zawiera się zapis, że w przypadku różnicy w kwalifikacji akt w nowym jednolitym rzeczowym wykazie a dotychczasowym stosuje się przy archiwizacji akt kwalifikację wyższą, a jeśli akta nie były kwalifikowane to stosuję się kwalifikację z nowego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
  Pozdrawiam – archiwista

  1. Maciej Róg (Post autora)

   W pełni popieram :)

 24. Edward

  Czy niepubliczna szkoła wyższa może prowadzić wyłącznie dziennikowy system kancelaryjny, bez kwalifikacji akt wg jednolitego wykazu rzeczowego akt? Uczelnia jest niewielka.

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Odpowiedź poniewczasie, ale dla kolejnych Osób. Jeśli ktoś zamiast JRWA chce system bezdziennikowy, to proszę skontaktować się z najbliższym archiwum państwowym, tam najlepiej wytłumaczą :)

 25. Anka

  czy ktoś z Państwa dysponuje normatywami kancelaryjnymi dla przedsiębiorstw usług komunalnych? Chodzi mi szczególnie o JRWA. Będę wdzięczna za pomoc.

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Odpowiedź poniewczasie, ale dla kolejnych Osób. Przykładowych dokumentów najlepiej szukać w Google np. http://bip.zgkim.zgora.pl/system/obj/2593_Jednolity_rzeczowy_wykaz_akt_ZGKiM.pdf

 26. Paulina

  a ja mam pytanie czy rozporządzenie dotyczy Uczelni Państwowych ?? przekopałam pół internetu ;) i trafiłam na ich instrukcje archiwalane w których właśnie powołują się na to rozporządzenie. O samej Uczelni udało mi się tylko wyczytać że w świetle przepisów to „zakład administracyjny wykonujący zadania publiczne”, tak samo znalazłam zapis że przepisy te stosuje się tam gdzie jest system kancelaryjny bezdziennikowy a jeżeli się nie mylę to taki jest stosowany. Cała sprawa dotyczy archiwizacji teczek studenckich, jest to chyba jedyne rozporządzenie w którym jest dość szczegółowo zapisane jak należy spiąć taką teczkę i jak ją prawidłowo ponumerować. Będę wdzięczna za pomoc :)

  1. Maciej Róg (Post autora)

   Nie mam żadnych wątpliwości, że rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.) https://www.mrog.org/1904
   NIE stosuje się w uczelniach państwowych :) ono dotyczy między innymi samorządów terytorialnych, ale nie uczelni państwowych, które nawet jeśli je przytaczają, to błędnie… ☺

   Odnośnie tego czy i jakie normatywy kancelaryjne powinny (mogą) obowiązywać w uczelni publicznej, to najlepiej skontaktować się z właściwym terytorialnym archiwum państwowym :) telefonicznie, mejlowo lub na żywo.

   Moja skromna analiza. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) tego nie rozstrzyga. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, z późn. zm.), uczelnie publiczne jako państwowe jednostki organizacyjne podlegają przepisom archiwalnym. Zgodnie z art. 36 w związku z art. 33 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, uczelnia musi posiadać archiwum zakładowe, jeżeli wytwarza materiały archiwalne, a tylko składnicę akt, jeżeli ich nie wytwarza. W obu przypadkach wciąż obowiązuje art. 6 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, zgodnie z którym kierownicy tych jednostek zobowiązani są określić między innymi sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt, który określa klasy, według których grupuje się jednolicie dokumentację tam powstającą i gromadzoną.

   Rektor uczelni określił (lub musi określić) własną instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt, we współdziałaniu z dyrektorem właściwego miejscowo archiwum zakładowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *