ANNO Suche

Opolskim Genealogom ostatnio dwukrotnie (Piotrek Bomersbach i Monika Bayer-Smykowska) przypomniano wyszukiwarkę pełnotekstową w czasopismach ze zbiorów Österreichische Nationalbibliothek (Narodowej Biblioteki Austriackiej). Kilka rzeczy sobie wypiszę ku pamięci.

  • Pyryt Josef (Józef), Leg., Poln. LegK. Nr. 1, 4. Komp., Tarnobrzeg,1896, krank, GarnSpit. Nr. 11 in Prag, Filiale in Hradseiiin. — (w:) Nachrichten über Verwundete und Verletzte („Wiadomości o rannych i chorych”) 09.071915 s. 41
  • (w:) Verlustliste Alphabetisches Verzeichnis („Wykaz alfabetyczny nazwisk wymienionych w listach strat” Ministerstwa Wojny) — Pyryt Johann (Jan) 598 w CXIX 02.10.1917 s. 41 oraz Pyryt Adam 669 w CXXXIII 27.06.1918 s. 40
  • Pyryt Adam, Infst, k. k. LstlR. Nr. 17, Galizien, Kolbuszowa, Wola Rusinowska, 1872; kriegsgef., Rußland — (w:) Verlustliste („Lista strat”) nr 669 z 24.04.1918 s. 53
  • Kurjer Lwowski 26.06.1897 s. 4 — „Grad. Z Majdanu Kolbuszowskiego piszą: W nocy na 18 bm. przeciągnęła nad okolicą naszą okropna burza. Grad zniszczył doszczętnie urodzaje w gminach Majdan, Krzątka, Brzostowa Góra, Rusinów-Wola, Hadykówka i Komorów. Ludność której grozi głód, jest w największej rozpaczy”.

    grad w Majdanie w 1897 r.

  • Kurjer Lwowski z 26.07.1909 s. 4 — „Z poczty. Z d.[niem] 1. sierpnia br. zaprowadzona będzie w miejscowości Krzątka należącej do okręgu doręczeń urzędu poczt.[owego] w Majdanie, k.[oło] Kolbuszowej ­składnica pocztowa ze zwykłym zakresem czynności”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *