Uzupełnianie chrztów 1742–1773 ze ślubów 1808–1825

MR13326

Dwie okoliczności doprowadziły mnie do poszukiwań osób urodzonych w latach 1742–1773 a zaślubionych w latach 1808–1825 w parafii Praszka.

Pierwsza okoliczność. Katarzyna (1824-1878), matka mojego prapradziadka Piotra Baryły, była córką Jadwigi Słabik z pierwszego małżeństwa z Kazimierzem Krzemińskim. Jadwiga była córką Krzysztofa, który owdowiawszy, w 1823 r. ożenił się ponownie. Odnalazłem metrykę pierwszego ślubu, zgonu i chrztu Krzysztofa. Miałem wątpliwości, bowiem wychodziłoby, że Krzyś miał 14 lat na pierwszym ślubie. Nie byłem pewien, czy błąd popełniam ja, czy też faktycznie ksiądz rejestrujący drugi ślub Krzysztofa przyjął tę samą metrykę chrztu co ja.

Druga okoliczność. Metryk Praszki brakuje z lat 17421773, choć zachowały się metryki z lat 16941741, a następnie istnieją od 1774 do współczesności. W związku z tym, wiele linii rodziny mam urwanych, bowiem osoby urodziły się w „dziurze metrykalnej”; brały ślub przed 1808 r. (gdy niemal nigdy nie pisano rodziców); jeżeli w ogóle po maju 1808 r. brały kolejny ślub, to akt pomijał rodziców i chrzest, a odwoływał się tylko do metryki zgonu małżonka; w akcie zgonu — ich rodziców nie pamiętano (rzadziej, jeszcze nie znalazłem aktu zgonu); zaś rodzeństwo często miało podobną sytuację (tj. nie mogłem ustalić rodziców) albo rodzeństwa nie wymieniano w metrykach jako rodzeństwo. Tak było dla Antoniego Lipczaka, który żenił się w latach 1793 i 1822, zmarł w 1827, a urodził się ok. 1772 i nie mogłem dotąd poznać jego rodziców. Podobnie Tomasz Łysy Kalinowski, zaślubiony 1782, zmarły 1822, urodzony ok. 1758 i nie mogę udowodnić jego rodziców.

Marcin Marynicz podpowiedział mi, że alegata okresu napoleońskiego metryk powinny gromadzić chrzty również z własnej parafii. Dotąd bowiem byłem przekonany, że tak jak w późniejszych latach, zawierać powinny tylko zdarzenia z innych parafii oraz publiczne akty znania (oświadczenia w razie niedostarczenia metryk). Z praszkowskimi alegatami z lat 1808–1825 mogłem się zapoznać z domu bez podróżowania dzięki m.in. Elizie Parcheniak, która je zeskanowała. Okazało się, że faktycznie, w tych alegatach znajdują się również odpisy z własnej parafii. Alegata to inaczej załączniki, aneksy, dowody lub akta zbiorowe (nazwy pochodzą z różnych obszarów i lat), jakie dołączano przy okazji ślubu na dowód stanu cywilnego małżonków, a zatem ich urodzenia, ewentualnie wdowieństwa. Praszka w 1807 r. weszła w skład Księstwa Warszawskiego, w którym Napoleon Bonaparte narzucił Kodeks cywilny, który obowiązywał do końca 1825 r. (później wszedł w życie kodeks Królestwa Polskiego). W tym okresie obowiązywały specyficzne przepisy, dzięki którym w aktach małżeństw było 4 świadków, a wiek osób obliczano dokładniej dzięki sprawdzaniu metryk (w porównaniu do lat późniejszych).

W ten sposób dotarłem do 2 odpisów aktów chrztów załączonych do aktów małżeństw.

Pierwszy załączony odpis do małżeństwa w 1823 r. faktycznie odwoływał się do chrztu z 1774 r. i potwierdził, że nie tylko ja powiązałem te dwie metryki, lecz również ksiądz rejestrujący akt małżeństwa.

Drugi załączony odpis do małżeństwa 1822 r. pokazał mi 5×pradziadków Macieja i Zofię Lipczaków (nr 216 i 217 wg Ahnentafel), których dotąd nie mogłem poznać, gdyż ich syn Antoni senior wziął pierwszy ślub przed 1808 r., kiedy nie pisano rodziców w akcie ślubu, a na drugim ślubie zamiast rodziców najczęściej poprzestawano tylko na wdowieństwie.

Metoda nie działa zatem, gdy osoba nie brała ślubu w latach 1808–1825. Tak było z moim 4×pradziadkiem Tomaszem Kalinowskim, którego rodziców domniemywam tylko według zasady, że czasami po śmierci rodziców dzieci przyspieszały ślub, by usamodzielnić się na gospodarstwie.

Ponieważ zamiast jednego drzewa genealogicznego, mam cały genealogiczny las, zleciłem mojemu skryptowi, by automatycznie stworzył poniższą tabelkę. Osoby na niezacienionym tle urodziły się w latach 1742–1773, a wszystkie poniższe osoby brały ślub w latach 1808–1825.

lp. małżeństwo mąż żona rok
1 MR09725+MR09726 Antoni Latuszek Balbina Janiszewska 1825
2 MR06479+MR06480 Karol Krzemiński Zuzanna Stykała? Kokot? 1825
3 MR07416+MR04757 Szymon Pietras Jadwiga Słabik 1825
4 MR09781+MR11018 Jan Pilawka Petronela Nalichowska 1825
5 MR09943+MR09942 Michał Patyk Józefa Piechura 1825
6 MR09835+MR09863 Szymon Stasik Małgorzata Kowal 1825
7 MR06406+MR06407 Michał Lipczak Marianna Sas 1825
8 MR07353+MR07354 Kacper Olejnik Katarzyna Krupa 1825
9 MR06638+MR06639 Antoni Stykała Józefa Morawiak 1825
10 MR04761+MR07356 Paweł Zagrodnik Franciszka Maryniak 1825
11 MR09300+MR09301 Antoni Maślona Barbara Słabik 1825
12 MR06446+MR05371 Antoni Pawlak Elżbieta Krupa 1824
13 MR09691+MR09692 Piotr Baran Agnieszka Owczarek 1824
14 MR09789+MR09790 Tomasz Łysik Tekla Owczarek 1824
15 MR04720+MR04721 Jan Kalinowski Zofia Zagrodnik 1824
16 MR06695+MR06696 Kazimierz Lipczak Justyna Maślona 1824
17 MR09336+MR09337 Feliks Sieradzki Franciszka Przysada 1824
18 MR08717+MR08779 Dominik Wróblewski Konstancja Florek 1824
19 MR07128+MR07129 Maciej Czechowicz Marianna Jarzębska 1824
20 MR11385+MR11386 Ignacy Śmiałkowski Katarzyna Raszkowska 1823
21 MR09853+MR09854 Jan Wróbel Zofia Gorąca 1823
22 MR06800+MR07387 Krzysztof Słabik
chrzest MR13326
Katarzyna Zagrodnik
chrzest MR13327
1823
23 MR05370+MR06445 Wojciech Dudek Julianna Brodna 1823
24 MR07384+MR07383 Jan Tyllak Katarzyna Lipczak 1823
25 MR07817+MR07818 Jan Janas Elżbieta Śliwińska 1822
26 MR06299+MR06298 Jakub Pilak Julianna Korzeniewska 1822
27 MR07416+MR07462 Szymon Pietras Katarzyna Patyk 1822
28 MR08098+MR08099 Marcin Widera Franciszka Zagrodnik 1822
29 MR10039+MR10046 Wawrzyniec Patyk Elżbieta Ciak? 1822
30 MR06361+MR07212 Antoni Lipczak
chrzest 1772 MR13285
Katarzyna Maślona
chrzest MR13286
1822
31 MR07198+MR07199 Roch Zieliński Kunegunda Łucka 1822
32 MR08246+MR08756 Franciszek Morawiak Marianna Korzeniowska 1821
33 MR08763+MR08764 Szymon Krzemiński Józefa Zagrodnik 1820
34 MR07766+MR07767 Marcin Przybylak Antonina Hanas 1820
34b MR09354+… Tomasz Sieradzki Anna Kwapis 1820
35 MR09440+MR09441 Wojciech Pilawka Marianna Olczyk 1820
36 MR07196+MR07197 Piotr Śmiałkowski Rozalia Pośpiech 1820
37 MR12127+MR09468 Mateusz Stanisław Męcwel Urszula Elżbieta Nizioł? Słabik? 1820
38 MR06502+MR06501 Jan Baran Elżbieta Baryła 1819
39 MR05704+MR05705 Grzegorz Malak Katarzyna Krupa 1819
40 MR06802+MR07465 Maciej Słabik Łucja Pilak 1818
41 MR10027+MR10028 Szczepan Maślona Marianna Patyk 1818
42 MR09933+MR09930 Jakub Filip Kowalczyk-Krupa Łucja Krupa 1818
43 MR04767+MR04768 Łukasz Kalinowski Katarzyna Gaik 1818
44 MR07335+MR09054 Szymon Kowalczyk Konstancja Piechura 1818
45 MR07366+MR07367 Tomasz Zagrodnik Elżbieta Wicher 1818
46 MR09806+MR09807 Jan Wieczorek Marianna Gorąca 1818
47 MR07511+MR07512 Tomasz Słabik Jadwiga Skibka 1818
48 MR09519+MR09520 Adam Krzak Zuzanna Lipczak 1818
49 MR10391+MR10392 Wincenty Zagrodnik Józefa Stykała 1818
50 MR11000+MR11002 Michał Nalichowski Franciszka Kamosińska 1817
51 MR10182+MR10183 Jan Rasztar Małgorzata Zagrodnik 1817
52 MR06454+MR06455 Kazimierz Bakalarczyk Joanna Kokot 1817
53 MR07316+MR07317 Karol Bakalarczyk Marianna Widera 1816
54 MR07744+MR07743 Feliks Dzieweczczak Agnieszka Janas 1816
55 MR09403+MR10729 Franciszek Pychyński Marianna? Helena? Nalichowska 1816
56 MR09106+MR09108 Wojciech „Myśliwiec” Baryła
chrzest
Zuzanna Gancar
chrzest
1816
57 MR09558+MR09635 Marcin Dzieweczczak Róża 1815
58 MR09897+MR09898 Jan Kokot Honorata Krzemińska 1815
59 MR09981+MR07358 Franciszek Sieradzki Julianna Kowalczyk 1815
60 MR09477+MR09478 Filip Owczarek Magdalena Kokot 1815
61 MR08226+MR09187 Jan Dudek Franciszka Stykała 1815
62 MR06473+MR06474 Franciszek Wicher Magdalena Zagrodnik 1814
63 MR08911+MR08912 Kazimierz Kokot Elżbieta Sikora 1814
64 MR07271+MR07272 Daniel Dudek Katarzyna Kokot 1814
65 MR08707+MR08708 Jan Kukuł Petronela Raczyńska 1814
66 MR10044+MR10028 Marcin Pawlak Marianna Patyk 1814
67 MR07335+MR07336 Szymon Kowalczyk Jadwiga Maślona 1814
68 MR07476+MR07756 Jakub Hanas Józefa Zaremba 1814
69 MR07175+MR07176 Piotr Krupa Elżbieta Pokorska 1814
70 MR09951+MR09952 Michał Materac Ewa Musiał 1814
71 MR08374+MR08375 Wawrzyniec Rasztar Jadwiga Korzeniewska 1814
72 MR09359+MR09360 Jakub Sieradzki Marianna Wolna 1814
73 MR07759+MR07760 Mikołaj Tolentino Brzóska Marianna Rak 1814
74 MR11019+MR11020 Tomasz Janyszek Franciszka Dziubińska 1814
75 MR06787+MR06788 Błażej Krzak Agnieszka Pietras 1813
76 MR10543+MR10544 Maciej Mistygacz Tekla Kuliberda 1813
77 MR07434+MR08613 Maciej „Cytera” Bakalarczyk Apolonia Krzak 1813
78 MR09957+MR10973 Franciszek Korzeniewski Marianna Dziubińska 1813
79 MR06234+MR07178 Marcin Janiszewski Tekla Kokot 1813
80 MR09325+MR09326 Jakub Myśliwiec
█ chrzest 1760 MR14602 █
Facebook
Agnieszka Zagrodnik 1813
81 MR08186+MR08721 Franciszek Duda Apolonia Pecyna 1813
82 MR09290+MR09291 Tomasz Dudek Zuzanna Zagrodnik 1812
83 MR04754+MR04755 Walenty Baryła
chrzest 1786
Salomea Hanas
chrzest 1789
1812
84 MR05387+MR05388 Piotr Paweł Kokot Małgorzata Kwaśnera-Zawisiak 1812
85 MR09094+MR09095 Jan Sieradzki Elżbieta Pietruszka 1812
86 MR06447+MR08725 Bartłomiej Duda
chrzest 1756 MR13379
zgon żony
Katarzyna Plećka
akt znania
1811
87 MR08252+MR08253 Wincenty Kokot Anna Kwaśnera-Zawisiak 1810
88 MR10430+MR10431 Paweł Krzemiński Elżbieta Zając 1810
89 MR08237+MR09639 Jan Olczyk Agnieszka Gancarek 1810
90 MR06210+MR06211 Wojciech Hanas Barbara Wicher 1810
91 MR09395+MR09396 Franciszek Pokorski Tekla Korzeniowska 1810
92 MR06762+MR06761 Mikołaj Kowalczyk Elżbieta Kokot 1809
93 MR07759+MR09017 Mikołaj Tolentino Brzóska Tekla Tomasik 1809
94 MR08246+MR08247 Franciszek Morawiak
chrzest
zgon ojca
zgon matki
Ewa Kokot
chrzest
1809
95 MR04756+MR04757 Kazimierz Krzemiński
chrzest
zgon ojca
zgon matki
Jadwiga Słabik
chrzest
1809
96 MR06601+MR06600 Józef „Włodarczyk” Wójcik Agnieszka Kalinowska 1809
97 MR08237+MR08238 Jan Olczyk Anna Dudek 1809
98 MR09543+MR09541 Jakub Filip Korzeniowski
chrzest
zgon żony
Zuzanna Kiczmach 1809
99 MR09557+MR09560 Jan Dzieweczczak
chrzest
Kunegunda Owczarek
akt znania
1809
100 MR07107+MR07108 Karol Tadeusz „Skorniak” Pokorski Barbara Kalinowska 1808
101 MR07386+MR07387 Benedykt Zając Katarzyna Zagrodnik 1808
102 MR08229+MR08230 Karol Plewa Marianna Stasiak 1808
103 MR08226+MR08227 Jan Dudek Zuzanna Korzeniowska 1808

W oparciu o tabelkę zamierzam w przyszłości uzupełnić wybrane rekordy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *