Genealogia rodziny Baryła

Artykuł archiwalny scalony i przeniesiony 19.04.2019 z Genealogii rodziny Baryła, na której potrzeby był niegdyś napisany. Odzwierciedla moją wiedzę do 2010 r. Dziś powinienem dodać kolejnych przodków Baryłów: PiotrŁukaszWalentyMichał → █ linia żeńska po nazwisku MariannaSebastian █ albo linia męska po przezwisku Myśliwiec: WojciechWojciech Myśliwiec. Więcej o Baryłach w mojej genealogii i na blogu. Chcesz coś dodać, zapytać lub jesteśmy spokrewnieni? Napisz!

IntroBaryłowieZającowieKalinowscyJędrzejaczykowieDudkowieZajadlakowieBaryla

INTRO

Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non Aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
Non omnis morientur multaque pars sui vitabit…
Stawiono im pomnik trwalszy niż ze spiżu,
od królewskich piramid sięgający wyżej;
ani go deszcze trawiące ani wiatry nie pokonają,
ni lat niezliczony szereg, ni czas lecący w otchłanie.
Nie wszystek umrą, wiele z nich tu zostanie…
Motto: przekształcony fragment Horacego (Carm. III, 30).
Podziękowania dla Jacka! (yakipl)

Witam serdecznie na stronie internetowej naszej rodziny Baryłów ze Strojca koło Praszki (województwo opolskie), między Olesnem a Wieluniem. Mam wielką nadzieję, iż przyczyni się ona do zbliżenia kontaktów pomiędzy odległymi jej gałęziami; pomoże odnaleźć bliżej nieznanych krewnych; albo zainspiruje kogoś do zajęcia się genealogią własnej rodziny. Zapraszam do przeczytania opisu przodków rodu Baryłów.

BARYŁOWIE

Opisywana na niniejszej stronie rodzina Baryłów pochodzi ze wsi Strojec koło miasta Praszka, obecnie w województwie opolskim, pomiędzy Olesnem a Wieluniem. Najstarszym zaś znanym przodkiem, protoplastą rodu Baryłów, jest Wojciech Baryła urodzony około 1750 r. i jego żona Maria Słabik [patrz jednak wyżej – uzup. późn.].

Jednakże przekazywane ustnie i przechowane w pamięci do współczesnych lat wiadomości o rodzinie Baryła nie sięgały tak daleko i były nieliczne. Część rodziny znała swoich przodków Baryłów z jakże nieodległej przeszłości jedynie dzięki drzewu genealogicznemu z 1976 r., jakie przygotował we Francji Pierre Baryla z pomocą jego polskiego kuzyna, a mojego dziadka Stanisława Kalinowskiego. Dzięki temu mogliśmy przypominać sobie Piotra Baryłę i Franciszkę Lipczak, rodziców siedmiorga dzieci, którzy do 2009 r. byli dla nas najdalszymi znanymi przodkami i protoplastami rodu Baryłów. Mieszkali w miejscowości Strojec.

Ustny przekaz o przodkach od końca 2009 r. uzupełniam wciąż (połowa 2010 r.) o kolejne informacje z metryk parafii Praszka, z których poznaliśmy imiona i nazwiska przodków Piotra i Franciszki.

Akt małżeństwa Piotra Baryły i Franciszki z Lipczaków

Opowiadając regresywnie (przechodząc coraz dalej w przeszłość), Franciszka — córka Antoniego Lipczaka i Julianny Kukuł mieszkających z resztą dzieci w Wygiełdowie, a później w Strojcu — nie była bynajmniej jedyną żoną Piotra, jego pierwsza żona Katarzyna Olejnik zmarła bowiem niecały miesiąc przed ślubem Piotra i Franciszki w 1868 r. Niestety nie odnalazłem jeszcze aktu małżeństwa Piotra i Katarzyny, nie wiem też, czy mieli wspólne dzieci. Prawdopodobnie tak, bo szybki ponowny ożenek bywał dla rolników koniecznością przy braku możliwości opieki nad dziećmi?

Piotr Baryła urodził się w 1845 r. w Strojcu po trzech latach od ślubu jego rodziców, Łukasza i Katarzyny Krzemińskiej.

Akt małżeństwa Piotra Baryły i Franciszki z Lipczaków

W późniejszych latach Piotr miał co najmniej czterech braci i trzy siostry, z których do lat dorosłych być może przeżyło tylko trzech braci Feliks, Józef i Konstanty (odsyłam do drzewa). Co więcej, jestem w kontakcie z potomkiem jakiegoś Łukasza Baryły i Marii Kowalczyk, pamiętającego o wujku Kostku — być może było to przyrodnie rodzeństwo Piotra z drugiej żony Łukasza?

Nie znamy jeszcze rodzeństwa Łukasza (ojca Piotra), ale wiemy już, że urodził się on ok. 1819 r. w Strojcu. Początkowo był rolnikiem i włodarzem na własnej ziemi, ale wskutek (prawdopodobnie) represji po powstaniu styczniowym służył jako stróż na dworze (prawdopodobnie) Potockich. Łukasz był synem Walentego (zm. 1848) i Salomei Hanas (zm. 1854), wnukiem zaś odpowiednio Wojciecha Baryły i Marii Słabik oraz Bartłomieja Hanasa i Jadwigi Sas. Te nieco zaskakujące nazwiska i imiona odnotowane zostały w metrykach parafialnych Praszki, ale nie wiemy jeszcze gdzie urodzili się i mieszkali wymienieni przodkowie Łukasza. Co prawda może nadal był to Strojec, ale nieobecność innych Baryłów poza Łukaszem synem Walentego nakazuje zachować daleką ostrożność w ocenie, skąd pochodzi nasz ród Baryłów. Niewątpliwie „nowym” protoplastą stał się teraz Wojciech Baryła, a w naszej świadomości zaistniały „nowe” rody Hanasów (z częściowo odszukanym rodzeństwem Salomei) oraz Krzemińskich poprzez Katarzynę, matkę Piotra a około cztery lata młodszą żonę Łukasza Baryły, która była córką Kazimierza Krzemińskiego i Jadwigi Słabik. Dostrzec można zatem, iż rodzice Piotra mogli być daleko spokrewnieni przez ród Słabików.

Mało kto z członków familii zdaje sobie sprawę z tego, że pochodzi z Baryłów. Nazwisko Baryła w całej rodzinie jest dość nieliczne, noszą je obecnie tylko dwie osoby. To raczej nazwiska następnego pokolenia — Jędrzejaczyk, Zając, Kalinowski, Dudek, Zajadlak — są pamiętane, o ile w ogóle, bowiem jedne z tych linii wygasły, z innymi brak jest kontaktu, inne wreszcie rozrosły się gubiąc rodowe nazwisko. Dziś rodzina rozjechała się po Polsce i po świecie.

Piotr Baryła i Franciszka z domu Lipczak mieli siedmioro dzieci: sześć córek i jednego syna. Według starszeństwa byli to:

Maria była bezdzietną panną. Natomiast szeroko rozrosły się gałęzie Kalinowskich i Jędrzejaczyków.

Na dalszych stronach tej genealogii opisane są właśnie te linie rodziny Baryłów —

Dla potomków Piotra i Franciszki wywód przodków wygląda następująco (obrazek można powiększyć):

ZAJĄCOWIE

Rodzina ta pochodzi od córki Piotra i Franciszki Baryłów, Józefy Zając (1869-1942). Wiadomo o tej linii bardzo niewiele. Wszelkie informacje zostały tutaj umieszczone na podstawie drzewa z 1976 r.. Część relacji zawdzięczam Cioci Zosi oraz Wujkowi Zygmuntowi Pychyńskiemu.

Stanisława Zając w zakonie we Francji

Józefa miała sześcioro dzieci, w tym jednego syna. Jako pierwsza we wspomnianym drzewie występuje Aniela Krzemińska, która ma dwoje, troje lub inną liczbę dzieci (różnice pomiędzy notatkami MR2972, MR2973 a samym drzewem). Dalej jest Maria Bakalarczyk, która zmarła w 1959 r. nie pozostawiwszy dzieci. Nie należy jej mylić z córką Ludwiki Kalinowskiej o również tym samym imieniu i nazwisku (Maria Bakalarczyk). Kolejnym wymienianym dzieckiem jest Agnieszka Zając, która zmarła w 1949 r. bezdzietnie jako panna. Następna córka Stanisława Zając była w zakonie we Francji, potwierdziła to też ś.p. Krystyna Pychyńska (miała od niej listy ze zdjęciem). Z córek ostatnia wspomniana jest Łucja Drzeszla, która miała dwoje dzieci lub trzech synów (przyczyny różnic podobnie jak wyżej). Na końcu wymieniony jest syn Józef z dwojgiem dzieci. Dość pewne jest, że to jego synem był Walenty Zając, który zginął w 1921 r. walcząc w drugim powstaniu śląskim; jego grób znajduje się w zbiorowym pomniku powstańców śląskich na cmentarzu w Praszce (wątpliwości dotyczą jedynie tego, czy Walenty to syn czy brat Józefa: w drzewie z 1976 r. przy Józefie występuje data urodzenia 1916 r. ze znakiem zapytania).

Nie wiadomo, co dziej się obecnie z potomkami Józefy. Gdyby ktokolwiek wiedział coś na ich temat, ewentualnie gdyby sam donich należał, proszę o kontakt. Inna prośba: jeśli ktoś rozpoznaje, do jakiego zakonu mogła należeć Stanisława (czarny lub granatowy habit, dość długi krzyż zawieszony na szyi, jakiś znak na lewym ramieniu, być może jakiś ptak), proszę również o kontakt.

W przeszłości podawałem tutaj za moim dziadkiem, że Józefa urodziła się w 1867 r. Rok ten jest błędny, bowiem zgodnie z aktem urodzenia i chrztu praszkowskiej parafii nr 51/1869, Józefa urodziła się 15 marca 1869 r. w Strojcu.

KALINOWSCY

Rodzina Kalinowskich
Ludwik i Ludwika Kalinowscy z dziećmi, Strojec ok. 1932 r.
(zdjęcie od cioci Krysi Pietras)

Podobnie jak w przypadku rodziny Baryłów, pamiętane z przekazów ustnych informacje o przodkach Kalinowskich były nieliczne. Na ich podstawie znaliśmy jako odrębne dwie gałęzie Kalinowskich z okolic Strojca, obie łączące się w Baryłach poprzez zięcia i męża przyrodniej wnuczki Piotra Baryły. Pierwsza gałąź Kalinowskich miała pochodzić bezpośrednio ze Strojca od jego zięcia, męża Ludwiki, tj. Ludwika oraz jego rodziców Michała i Petroneli Kokot. Druga gałąź Kalinowskich miała rzekomo pochodzić z Łaz od męża przyrodniej wnuczki Piotra, mianowicie po śmierci jego córki Joanny jej mąż Jan Jędrzejaczyk z drugą żoną Michaliną (spoza Baryłów) miał córkę Genowefę, która poślubiła nieznanych wówczas korzeni Adama Kalinowskiego. Pomiędzy tymi dwoma gałęziami jeszcze pod koniec 2009 r. nie znaliśmy powiązania, choć podejrzenia o wspólne pochodzenie były.

Początkiem 2010 r. dzięki mikrofilmom metryk parafii Praszka oraz kserokopiom z Archiwum Państwowego w Częstochowie znamy już powiązanie rodzinne między Ludwikiem a Adamem oraz imię najbliższego ich wspólnego przodka Tomasza. Pradziadek Adama — Łukasz — był bowiem rodzonym bratem dziadka Ludwika — Jana, w dodatku oboje urodzili się w Strojcu, a według obecnych informacji jeszcze nikt z Kalinowskich nie pochodził z Łaz, co jednak nie wyklucza tam obecności innych Kalinowskich, jeszcze mi nieznanych.

Co ważniejsze jednak, metryki pozwoliły nam poznać imiona przodków Kalinowskich w kilku kolejnych pokoleniach. Oto przytaczany dotychczas na tej stronie Ludwik Kalinowski urodzony w Strojcu w 1869 r. był synem Michała i Petroneli Kokot. Z ustnych przekazów wiemy o czterech braciach Ludwika, ale na razie w metrykach odnalazłem tylko imię jednego z nich, starszego Michała, jak również nieznanej wcześniej siostry Marii. Ich rodzice Michał i Petronela oboje pochodzili ze Strojca, pobrali się 6 października 1860 r., Michał był synem Jana i Zofii Zagrodnik, zaś Petronela córką Jakuba Kokota i Marii Morawiak. Rodzinę Kokotów i Morawiaków mam nadzieję rozpracować w przyszłości, tymczasem jednak jeszcze głębiej sięgając poznałem już trochę linię Kalinowskich.

Słowa do potomnych
apel do potomnych
napisany przez Elżbietę Kalinowską przed 1951 r.
(zdjęcie od wujka Mieczysława Ryglewskiego)

Jan Kalinowski, ojciec Michała i dziadek Ludwika, miał jeszcze co najmniej siedmioro innych dzieci: Marcina, Piotra, zmarłą w wieku 15 lat Karolinę, 9-letnią Marię, Zuzannę, 7-letnią Jadwigę i 2-letniego Szymona. Jan z Zofią i kilkorgiem dzieci zmarli kolejno w roku 1848 i kolejnym, prawdopodobnie z powodu epidemii jakiejś choroby zakaźnej, prawdopodobnie cholery.

Wspomniany Jan miał co najmniej dwóch braci, starszego Łukasza i młodszego Aleksego Kalinowskich. Ich rodzicami byli Tomasz Kalinowski i Petronela z Krzemińskich. To jak na razie najdalej znani przodkowie Kalinowskich, żyjący w II poł. XVIII w. Nie wiem jeszcze, gdzie mieszkali, ale co najmniej przez kilka lat musieli mieszkać w Strojcu, bowiem tam na pewno urodził się najmłodszy Aleksy.

Z kolejnych metryk, których nie w sposób wszystkich wymienić, poznałem innych potomków Łukasza, Jana i Aleksego, między innymi potomków Walentego Kalinowskiego czy też Stanisława Kalinowskiego, ojca wspomnianego już Adama, Marianny i Józefa. Odsyłam w tym zakresie do kolorowych odsyłaczy, wszystkich prowadzących do odpowiednich miejsc na elektronicznym drzewie genealogicznym naszej rodziny.

Ludwik i Ludwika mieli siedmioro lub ośmioro dzieci (informacje o bliźniaku na razie nie mają potwierdzenia). W kolejności byli to: Maria Bakalarczyk (1896–1940), Apolonia Hofman (1901–1977), Ignacy Kalinowski (1903–1982), Weronika Pietras znana jako Walentyna (1907–1985), Jan Kalinowski (1908–1986), Weronika Janas (1911–1966) oraz Stanisław Kalinowski (1915–1977). Ich właśnie zdjęcia znajdują się na tej stronie.

Rodzeństwo Kalinowskich
Rodzeństwo Kalinowskich
(zdjęcie od cioci Zosi Owczarek)

W skrócie, drzewo genealogiczne Kalinowskich według mojej obecnej wiedzy wygląda następująco:

Tomasz Kalinowski
├──> Łukasz Kalinowski
│   ├──> Jadwiga Zagrodnik
│   ├──> Tomasz Kalinowski
│   │   ├──> Julianna Kalinowska
│   │   ├──> Karolina Kalinowska
│   │   ├──> Stanisław Kalinowski
│   │   │   ├──> Józef Kalinowski
│   │   │   ├──> Marianna Komorowska
│   │   │   ├──> Adam Kalinowski
│   │   │   ├──> Katarzyna Kalinowska
│   │   │   ├──> Monika Kalinowska
│   │   │   └──> Katarzyna Mielczarek
│   │   ├──> Ludwik Kalinowski
│   │   │   ├──> Michalina Krzemińska
│   │   │   └──> Ludwika Knaga
│   │   ├──> Franciszek Kalinowski
│   │   │   ├──> Ignacy Kalinowski
│   │   │   ├──> Wincenty Kalinowski
│   │   │   └──> Józef Kalinowski
│   │   ├──> Franciszka Kalinowska
│   │   └──> Zuzanna Kalinowska
│   ├──> Karol Kalinowski
│   │   ├──> Kacper Kalinowski
│   │   ├──> Walenty Kalinowski
│   │   │   └──> Elżbieta Ryglewska
│   │   ├──> Michał Kalinowski
│   │   ├──> Katarzyna Kalinowska
│   │   ├──> Maria Kalinowska
│   │   └──> Andrzej Kalinowski
│   ├──> Andrzej Kalinowski
│   │   ├──> Antoni Kalinowski
│   │   ├──> Michał Kalinowski
│   │   ├──> Józef Kalinowski
│   │   ├──> Franciszek Kalinowski
│   │   │   └──> Andrzej Kalinowski
│   │   └──> Tomasz Kalinowski
│   ├──> Jan Kalinowski
│   ├──> Małgorzata Kalinowska
│   └──> Magdalena Kalinowska
├──> Jan Kalinowski
│   ├──> Marcin Kalinowski
│   │   └──> Wincenty Kalinowski
│   ├──> Piotr Kalinowski
│   │   ├──> Józefa Kalinowska
│   │   ├──> Jan Kalinowski
│   │   ├──> Katarzyna Kalinowska
│   │   ├──> Julianna Kalinowska
│   │   ├──> Petronela Kalinowska
│   │   ├──> Petronela Kalinowska
│   │   ├──> Antonina Kalinowska
│   │   └──> Petronela Kalinowska
│   ├──> Michał Kalinowski
│   │   ├──> Michał Kalinowski
│   │   ├──> Maria Kalinowska
│   │   └──> Ludwik Kalinowski mąż Ludwiki Baryły
│   │      ├──> Maria Bakalarczyk
│   │      ├──> Apolonia Hofman
│   │      ├──> Ignacy Kalinowski
│   │      ├──> Weronika Pietras (zwana Walentyną)
│   │      ├──> Jan Kalinowski
│   │      ├──> Weronika Janas
│   │      └──> Stanisław Kalinowski
│   ├──> Karolina Kalinowska
│   ├──> Maria Kalinowska
│   ├──> Zuzanna Kalinowska
│   ├──> Jadwiga Kalinowska
│   └──> Szymon Kalinowski
└──> Aleksy Kalinowski
   ├──> Agnieszka Kalinowska
   ├──> Magdalena Korzeniowska
   │   └──> Michał Korzeniowski
   ├──> Maria Hąbek
   │   ├──> Julian Hąbek
   │   └──> Maria Hąbek
   ├──> Józefa Pilak
   │   ├──> Katarzyna Pilak
   │   └──> Andrzej Pilak
   ├──> Petronela Kalinowska
   └──> Franciszek Kalinowski

Drzewo genealogiczne potomków Tomasza Kalinowskiego wygląda następująco (otwórz w nowym oknie, aby powiększyć):

Dla potomków Ludwika i Ludwiki wywód przodków wygląda następująco (otwórz w nowym oknie, aby powiększyć):

Zobacz też wpisy poświęcone rodzinie na blogu.

JĘDRZEJACZYKOWIE

Rodzina wywodzi się od Jana Jędrzejaczyka (1873–1938) i jego dwóch żon. Pierwszą była Joanna Baryłówna (1875–1909), córka Piotra i Franciszki Baryłów. Joanna urodziła mu sześcioro dzieci (w tym jedno zmarło bardzo szybko). Drugą żoną Jana była Michalina z domu Morawiak (1889–1974), z którą miał również sześcioro dzieci (w tym jedno również zmarłe w niemowlęctwie).

W sumie, Jan Jędrzejaczyk miał następujące dzieci, według starszeństwa. Z pierwszej żony: Walenty Jędrzejaczyk (1897–1979), Łucja Mania (1898–1973), nieznany syn, Władysława Janik (1904–1983), Franciszek Jędrzejaczyk (1906–1939) oraz Marianna Owczarek (1909–1999). Z drugiej żony: Józef Jędrzejaczyk (1910–1958), Jan Jędrzejaczyk (*†1911), Genowefa Kalinowska (1912–1955), syn (*†1914), Stanisław Jędrzejaczyk (1915–1945) oraz Ignacy Jendrzejaczyk (1918–2006). Ignacy i jego potomkowie noszą nazwisko rodowe w zmienionej przez niemieckich urzędników wersji (Jędrzekaczyk — Jendrzejaczyk).

Informacje o Jędrzejaczykach pochodzą w głównej mierze z „Rodzinnych wspomnieńIgnacego Jendrzejaczyka spisanych w 1997 r., jak również informacji od Ewy Majewskiej i Grażyny Rokosz.

Dla potomków Jana Jędrzejaczyka z obu żon wywód przodków wygląda następująco (otwórz w nowym oknie, aby powiększyć):

Część rodziny Jędrzejaczyków jest spokrewniona zarówno z Baryłami jak i Kalinowskimi, ale pozostałe części są spokrewnione tylko z jednymi z nich. Poniżej powiązanie między tymi trzema rodzinami (otwórz w nowym oknie, aby powiększyć):

Potomkowie Joanny i Jana należą do Baryłów i Jędrzejaczyków, ale nie należą do Kalinowskich. Potomkowie Jana i Michaliny należą do Jędrzejaczyków, ale nie należą do Baryłów, a część z nich należy do Kalinowskich. Baryłowie są rodziną dla Jędrzejaczyków tylko po Joannie. [obie żony Jędrzejaczyka były moimi krewnymi – uzup. późn.]

DUDKOWIE

Rodzina ta pochodzi od Aleksandry Dudek (1877-1966), córki Piotra i Franciszki Baryłów, oraz od jej męża Wawrzyńca Dudka. Choć w drzewie z 1976 r. informacji o tej linii rodziny było niewiele, osobiście udało mi się doprowadzić jej drzewo aż do współczesnych pokoleń (podziękowania dla Marii Wicher oraz Piotra Dudka, jego ojca i dziadka).

Na podstawie metryk udało mi się odszukać, że rodzicami Wawrzyńca byli Michał Dudek i Magdalena Zagrodnik, a jego dziadkami Wojciech Dudek i Elżbieta Krupa oraz Wojciech Zagrodnik i Rozalia Sas. Wawrzyniec urodził się 2 sierpnia 1866 r. w Strojcu, a jego rodzice zawarli związek małżeński 17 października 1857 r. w Praszce.

Aleksandra miała troje dzieci, w tym tylko jednego syna (dlatego nazwisko dziedziczą obecnie tylko 3 osoby i to w linii prostej). Najstarsza była Stanisława Janicka (1905-1987), która miała jedną córkę Marię Wicher. Druga była Władysława Grzebiela (1907-1991). Miała ona trzech synów, w tym Władysława, Jana oraz N.. Najmłodszy z dzieci Aleksandry jest Józef Dudek, który ma jednego syna Edwarda).

Rodzina Dudków
Aleksandra Dudkowa z Baryłów z dziećmi: Władysławą, Stanisławą i Józefem
(zdjęcie od Piotra Dudka)
Wawrzyniec Dudek
Wawrzyniec Dudek
(zdjęcie od Piotra Dudka)

Dla potomków Aleksandry i Wawrzyńca wywód przodków wygląda następująco (aby powiększyć, otwórz w nowym oknie):

21 maja 2005 r. w Prudniku odbył się Ogólnopolski Zlot Dudków.

ZAJADLAKOWIE

Rodzina wywodzi się od Teofili Zajadlak (1880-1959), córki Piotra i Franciszki Baryłów, oraz jej męża Franciszka. Józefa miała czworo dzieci, trzy córki i jednego syna. Pierwsza w kolejności podana jest Celina Pasis (ur. 1904, na zdjęciu po lewej). Miała ona dwóch synów. Byli to Franciszek Pasicz i Józef Pasisz. Informacje o potomkach Józefa otrzymałem od jego syna Włodzimierza; Józef ma też dwie córki (Zdzisława Pęksa i Wioleta Kozłowska). Drugim w kolejności dzieckiem Teofili był Władysław Zajadlak (1906-1933), który zmarł tragicznie, nie mając dzieci ani żony. Na końcu wymieniane są Łucja Panek i Stanisława Polenz, które wyjechały do Niemczech i tam na stałe zamieszkały.

Poniżej kserokopia zdjęcia pewnej rodziny (rodzice chrzestni, matka z dzieckiem), niestety nie pamiętam, której konkretnie z Zajadlaków.

Rodzina nieznana, ale pochodząca podobno z Zajadlaków; kserokopia zdjęcia od K. Pychyńskiej

BARYLA

Rodzina ta jako jedyna podtrzymuje nazwisko rodowe Baryłów. Wywodzi się ona od Franciszka Baryły (François Baryla) (4 IX 1886 – 1942), syna Piotra i Franciszki Baryłów, który zamieszkał we Francji i tam założył rodzinę z Angéle Cochenet. Z Polski wyjechał w 1909 r. – najpierw do Niemiec (jeszcze Cesarstwa), później do Czech lub Słowacji (część czeska Austro-Węgier). Wrócił jeszcze do Polski, ale na krótko (prawdopodobnie na skutek wybuchu pierwszej wojny światowej), gdyż zaraz wyjechał do Francji. Tam był członkiem wojskowych organizacji polonistycznych. Podczas następnej wojny światowej został zamordowany przez hitlerowców w swoim mieszkaniu w Paryżu.

François miał dwoje dzieci: starszą córkę Françoise (Genevieve) Plantier (1911-2004) oraz młodszego syna Pierre Baryla (1916-2005). Françoise ma jedną córkę, natomiast Pierre dwóch synów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *