Przewodnik redakcyjny Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Z inicjatywy Urzędu Publikacji Oficjalnych Unii Europejskiej powstaje kompleksowy Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny, zawierający zasady konstruowania tekstów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przewodnik powstaje w wersji elektronicznej, a docelowo także papierowej, we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

W przewodniku znajdują się głównie wskazówki techniczno-legislacyjne (językowe i konstrukcyjne), wspólne i dla każdego języka. Są również ciekawe wskazówki typograficznointerpunkcyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *