Notyfikacja przepisów technicznych

Na mocy dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.06.1998 w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.7.1998, str. 37-48, Polskie Wydane Specjalne Rozdział 13 Tom 020 str. 337-348 EUR-Lex) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm. ISAP) — zobligowano państwa członkowskie Unii Europejskiej do informowania Komisji Europejskiej, a poprzez nią także inne strony Traktatu, o projektowanych przepisach prawnych i normach technicznych, które mogłyby wpłynąć na swobodę przepływu towarów czy usług. Notyfikacja umożliwia Komisji prewencyjne wpływanie na prawodawstwo krajowe i zapobiega tworzeniu nowych barier.

Komisja Europejska publikuje wszystkie przesłane notyfikacje TRIS na swojej stronie internetowej ec.europa.eu/enterprise/tris/. Możliwe jest wyszukiwanie według sygnatur, dat, państw, dziedzin itp.

Ministerstwo Gospodarki jako urząd krajowego koordynatora systemu notyfikacyjnego przygotowało przewodnik notyfikacji przepisów technicznych.

Link dodano do linków prawniczych.

1 Komentarz

  1. Maciej Róg

    Oprócz notyfikacji unijnej nadal (wg ISAP) obowiązuje też notyfikacja wynikająca z członkostwa w Światowej Organizacji Handlu, ustanowiona na mocy uchwały Nr 33 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności (M.P. Nr 15, poz. 343).

Pozostaw odpowiedź Maciej Róg Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *