Notyfikacja przepis贸w technicznych

Na mocy dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.06.1998 w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji w dziedzinie norm i przepis贸w technicznych oraz przepis贸w dotycz膮cych us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.7.1998, str. 37-48, Polskie Wydane Specjalne Rozdzia艂 13 Tom 020 str. 337-348 EUR-Lex) oraz rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt贸w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z p贸藕n. zm. ISAP) 鈥 zobligowano pa艅stwa cz艂onkowskie Unii Europejskiej do informowania Komisji Europejskiej, a poprzez ni膮 tak偶e inne strony Traktatu, o projektowanych przepisach prawnych i normach technicznych, kt贸re mog艂yby wp艂yn膮膰 na swobod臋 przep艂ywu towar贸w czy us艂ug. Notyfikacja umo偶liwia Komisji prewencyjne wp艂ywanie na prawodawstwo krajowe i zapobiega tworzeniu nowych barier.

Komisja Europejska publikuje wszystkie przes艂ane notyfikacje TRIS na swojej stronie internetowej ec.europa.eu/enterprise/tris/. Mo偶liwe jest wyszukiwanie wed艂ug sygnatur, dat, pa艅stw, dziedzin itp.

Ministerstwo Gospodarki jako urz膮d krajowego koordynatora systemu notyfikacyjnego przygotowa艂o przewodnik notyfikacji przepis贸w technicznych.

Link dodano do link贸w prawniczych.

1 Komentarz

  1. Maciej R贸g

    Opr贸cz notyfikacji unijnej nadal (wg ISAP) obowi膮zuje te偶 notyfikacja wynikaj膮ca z cz艂onkostwa w 艢wiatowej Organizacji Handlu, ustanowiona na mocy uchwa艂y Nr 33 Rady Ministr贸w z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepis贸w technicznych, norm oraz procedur oceny zgodno艣ci (M.P. Nr 15, poz. 343).

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *