Sylwestrowe prawo 2018

Zwyczajowo ilościowo analizuję sylwestrowe prawo (poprzednio na blogu sprawdzałem w 2014 r.), tj. liczbę pozycji Dziennika Ustaw w okresie świątecznym z końca każdego roku, tj. w dniach od 24 do 31 grudnia włącznie, z wariantem początku (pierwsza połowa stycznia) i końca (druga połowa grudnia) tego samego roku kalendarzowego oraz końca poprzedniego i początku kolejnego roku. Choć to okresy świąteczne, początek i koniec roku zawsze są bardziej intensywne, to naczelne i centralne organy nie dają odpocząć — na ostatnią możliwą chwilę przekazują do ogłoszenia niedawno podpisane rozporządzenia, ustawy i inne akty prawne, tak aby mogły być ogłoszone z rychłą mocą obowiązującą, często od 1 stycznia lub tuż po nim, minimalizując „obsuwy” (poślizgi) noworoczne. To oczywiście przysparza pracy pracownikom redakcji Dziennika Ustaw. Choć to okres świąteczny i stosunkowo krótki (np. 24-31 grudnia to 8 dni i 2,2% okresu całego roku – tyle powinna wynosić liczba pozycji tego dziennika w tym okresie), objętość ogłaszanych materiałów zazwyczaj zwiększa się wielokrotnie. Zamiast umożliwić wcześniejsze ogłoszenie aktów prawnych, dopiero termin (zbliżający się lub zaległy) wystarczająco motywuje do zwieńczenia legislacji. Czerwonym kolorem zaznaczam rekordy.

rok

liczba ogłoszonych pozycji w Dzienniku Ustaw

łącznie

24÷31.12

ustaw

rozporządzeń

1÷15.01
+15÷31.12
(tego samego roku)

15÷31.12 danego roku
+ 1÷15.01 następnego roku

2008

1666

161 pozycji (9,7%)
od poz. 1506

18

137

30+231=261

231+18=249

2009

1837

103 pozycje (5,6%)
od poz. 1735

12

91

18+188=206

188+40=228

2010

1776

140 pozycji (7,9%)
od poz. 1637

13

126

40+210=250

210+58=268

2011

1788

151 pozycji (8,4%)
od poz. 1638

6

122

58+180=238

180+49=229

2012

1555

104 pozycje (6,7%)
od poz. 1452

14

86

49+142=191

142+58=200

2013

1742

101 pozycji (5,8%)
od poz. 1642

7

94

58+194=252

194+72=266

2014

1995

107 pozycji (5,4%)
od poz. 1889

6

107

72+198=270

198+82=280

2015

2367

186 pozycji (7,9%)
od poz. 2182

15

170

82+248=330

248+68=316

2016

2306

159 pozycji (6,9%)
od poz. 2148

17

122

68+289=357

289+96=385

2017

2509

83 pozycji (3,3%)
od poz. 2427

7

74

96+168=264

168+122=290

2018

2548

148 pozycji (5,8%)
od poz. 2401

17

131

122+203=325

203+82=285

W ciągu ostatnich 10 lat odkąd badam sylwestrowe prawo, w 2018 r. była największa liczba Dzienników Ustaw całorocznie (więc i najwięcej pracy w RCL). Zeszłoroczne święta 2017/2018 nie wystarczyły rządzącym i prócz 83 aktów sylwestrowych (168 w drugiej połowie grudnia) musiano ogłosić do połowy stycznia jeszcze rekordowe 122 kolejne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.