15zzzzzxa, 15zzzzzza, 15zzzzzzd

okulary na grubej książce z wykresem, fot. Pixabay 739107 stevepb

Właśnie dzięki kowidowskim przepisom uzyskaliśmy kolejny rekordowy siódmy (7.) poziom wieloliterowości w oznaczeniu (numerowaniu, literowaniu) jednostki redakcyjnej tekstu prawnego (artykułów, paragrafów itd.). Choć jest to zgodnie z § 89 ZTP, nie czyni to prawa bardziej zjadliwym. Mechanizm konstruowania i rozbudowywania takich oznaczeń opisałem niegdyś przy okazji piątego poziomu, tutaj więc się nie powtarzam.

Siódmy (7.) poziom przekroczyliśmy w art. 15zzzzzxa oraz art. 15zzzzzza–15zzzzzzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) dodanymi przez art. 77 pkt 54–55 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), czyli czwartej tarczy antykryzysowej.

Tekst „art. 15zzzzzxa oraz art. 15zzzzzza–15zzzzzzd” należy czytać: artykuł piętnasty ZET ZET ZET – ZET ZET IKS A oraz artykuły od piętnastego ZET ZET ZET – ZET ZET ZET A do piętnastego ZET ZET ZET – ZET ZET ZET DE.

Nie należy mylić art. 15zzzzzza z przepisami art. 15zzzzza, 15zzzza, 15zzza, 15zza ani 15za (a nawet przeciw☺).

Przepisy wyłapały już wcześniej inne czujne oka☺ (23.06 adw. Barwina Białkowski Siemak, 23.06 kanc. Szyszka).

Czekamy na art. 15zzzzzzz, który będzie bramą do art. 15zzzzzzza ;)

Dodałem 21.08.2020 — art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (Dz. U. poz. 1422) dodał nowy art. 15zzzzzze ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodałem 16.04.2022 — utknął w marszałkowskiej zamrażarce mniejszościowy wniosek posłanki Marceliny Zawisza z Komisji Zdrowia nr 3 w Druku Sejmowym nr 1908 IX Kadencji, by dodać art. 15zzzzzzf, art. 15zzzzzzg oraz art. 15zzzzzzh do ww. ustawy kowidowskiej głównej

Wyrażenie regularne (RegExp) do szukania kolejnego rekordowego oznaczenia takich jednostek: [0-9]+[a-z]{8,}

dziennik urzędowy z aktualnie rekordowym siódmym poziomem oznaczeń legislacyjnych (15zzzzzxa, 15zzzzzza–15zzzzzzd)

dziennik urzędowy z aktualnie rekordowym siódmym poziomem oznaczeń legislacyjnych (15zzzzzxa, 15zzzzzza–15zzzzzzd)

Zobacz też:

  • trzeci (3.) poziom opisał A. Klimowski 10.12.2015 → np. art. 208zzh ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 223zzz już nieobowiązującej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
  • czwarty (4.) poziom opisał A. Klimowski 10.12.2015 → art. 44zzzx ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • piąty (5.) poziom opisałem 26.05.2017 → art. 44zzzua ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dodany przez art. 15 pkt 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), którego po 347 dniach uchylił art. 80 pkt 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)
  • szósty (6.) poziom opisałem 18.04.2020 → art. 15zzzzzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) dodany przez art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.).

dziennik urzędowy z poprzednim rekordowym szóstym poziomem oznaczeń legislacyjnych (15zzzzzx)

dziennik urzędowy z poprzednim rekordowym szóstym poziomem oznaczeń legislacyjnych (15zzzzzx)


okulary na grubej książce z wykresem, fot. Pixabay 739107 stevepb

okulary na grubej książce z wykresem, fot. Pixabay 739107 stevepb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *