15zzzzzx, 15zzzzzz

okulary na grubej książce z wykresem, fot. Pixabay 739107 stevepb

Ten rekord został już pobity

Czy pamięta ktoś może artykuły „Gdy zabraknie liter” (A. Klimowski 2015) oraz „Nie ma tego zua, co by na dobre ustawie nie wyszło?” (mój 2017)? W tym ostatnim pisałem o art. 44zzzua (czytaj: artykule czterdziestym czwartym ZET ZET ZET U A) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dodanym przez art. 15 pkt 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), którego po 347 dniach uchylił art. 80 pkt 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203). Dzięki technice legislacyjnej z § 89 ZTP, przez chwilę było 5 poziomów „wieloliterowości” w oznaczeniu (numerowaniu, literowaniu) jednostki redakcyjnej.

Praktyka wciąż zadziwia :) Mamy nowy rekord (jeśli ktoś zna dalej idący przykład, proszę o komentarz!): art. 15zzzzzx (czyt. artykuł piętnasty ZET ZET ZET ZET ZET IKS) został dodany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) przez art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Art. 15zzzzzx planowany był od samego początku w Druku Sejmowym 330). Dodano zatem rekordowy 6. (szósty) poziom.

Oczywiście, nie należy mylić art. 15zzzzzx z art. 15zzzzx ani art. 15zzzx, gdyż takie też są w tej nowelizacji. Bez problemów czytelnik odróżni nowe przepisy od art. 15zzx, gdyż ten obowiązuje już od 31.03.2020 (poz. 568).

PS [dopisałem 22.05.2020] Właśnie doszły kolejne jednostki redakcyjne: art. 15zzzzzy i art. 15zzzzzz, więc jesteśmy już blisko art. 15zzzzzza, którego dziś jeszcze nie ma, ale spodziewam się, że może się pojawić☺ Oznaczenia 15zzzzzy/15zzzzzz zostały dodane przez art. 46 pkt 35 (s. 31) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).
Wyrażenie regularne (RegExp) do szukania rekordowego oznaczenia takich jednostek: [0-9]+[a-z]{7,}

Przepis oznaczony jest prawidłowo, zgodnie z ZTP. Dopisek „zzzzzx” nie czyni go jednak bardziej zjadliwym…

Dlatego już od etapu projektu wzbudzał słuszne zaciekawienie☺ (Twitter, Facebook, Google, Wykop).

Ta sama nowelizacja, ponieważ dodała przepis pomiędzy art. 15zzz oraz art. 15zzza, nie mogła użyć już literek, dlatego mamy art. 15zzz¹ (15zzz1) dodany przez art. 73 pkt 50 tejże.

fragment dziennika urzędowego z art. 15zzzzzx

fragment dziennika urzędowego z art. 15zzzzzx

fragment dziennika urzędowego z art. 15zzzzzz

fragment dziennika urzędowego z art. 15zzzzzz

okulary na grubej książce z wykresem, fot. Pixabay 739107 stevepb

okulary na grubej książce z wykresem, fot. Pixabay 739107 stevepb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *