Nazwisko Lipczak, parafia Praszka 1839-1870


Franciszka Baryłowa z Lipczaków w 1920 r. (MR4475, data wg opisu wnuczka Piotra)

Moim najbliższym przodkiem o nazwisku Lipczak była Franciszka Lipczak, urodzona 28 marca 1847 r. w Wygiełdowie córka Antoniego Lipczaka (ur. ok. 1812) i Julianny Kukuł (ur. ok. 1817). Jej rodzice żyli co najmniej do 1870 r. i mieli co najmniej ośmioro dzieci, w kolejności: Józef dwojga imion Walenty (1839–?), Wiktoria Stykała (1841–?), Maria Kokot (1844–?), czwarta Franciszka właśnie (1847–?), inna Maria (1850–1850), Józefa (1852–?), Antoni (ok. 1854 — 1864), Franciszek (1855–?).

26 kwietnia 1868 r. poślubiła Piotra Baryłę, mojego prapradziadka, wdowca po Juliannie Olejnik. Miała z nim siedmioro znanych mi dzieci, w kolejności: Józefa Zając, Ludwika Kalinowska, Joanna Jędrzejaczyk, Aleksandra Dudek, Teofila Zajadlak, François Baryla, Maria Baryła. Podobno żyła jeszcze ok. 1920 r. (zgodnie z opisem zdjęcia).

Niestety mimo przejrzenia metryk parafialnych z lat 1839-1870, nie znam jeszcze ani rodziców ani rodzeństwa Antoniego Lipczaka. Kolejne jego dzieci w latach 1839÷1841 oraz ok. 1854 rodziły się w Strojcu, ale w latach 1844÷1855 już w Wygiełdowie. Ślub miał miejsce przed 1839, stąd nie wiem skąd wywodziła się moja linia Lipczaków.

W metrykach parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Praszce zanotowałem sobie kilkanaście różnych rodzin Lipczaków, które przedstawiam poniżej w formie krótkich pojedynczych wykresów. Numer łamany przy skrócie oznacza odpowiednio numer aktu w księdze urodzonych, ślubów lub zmarłych. Być może zestawienie takie przyda się mi samemu w przyszłości przy ustalaniu pokrewieństwa z moim Antonim, a może znajdą je potomkowie wymienionych niżej osób.

Na wszelki wypadek zaznaczam, że w metrykach bywa tak, że czasem błędnie zapisywano imiona i nazwiska rodziców oraz w szczególności wiek. Rzutuje to później na trudności lub wręcz niemożliwości w utożsamieniu kilku zapisów jako dotyczących jednej i tej samej osoby.

Antoni Lipczak
  zm. przed 1848
     obliczono wg śl. 2/1848
+ Katarzyna Maślon?
│
└──> Maria Lipczak
      ur. ok. 1826 Prosna albo Strojec
    + Wojciech Rak
      ur. ok. 1803
      rodzice: Wojciech, Rozalia Maryniak
      śl. 2/1848 Prosna
           miejsce urodzenia żony: Prosna
      zm. 53/1853 Prosna
    + Józef Kukuł
     ur. ok. 1822 Wygiełdów
     rodzice: Feliks, Joanna
     śl. 31/1854 Prosna
           miejsce urodzenia żony: Strojec

———

Antoni Lipczak
+ Maria Krzak
│
└──> Kazimierz Lipczak
      ur. ok. 1789 Strojec
      zm. 43/1854 Szyszków
    + Justyna Maślona/Maślon? itp.
    │    (wg Rymuta nazwisko Maślona
    │    w 2002 r. nosiło 398 osób)
    │  zm. po 1861
    │
    ├──> Walenty Lipczak
    │     ur. ok. 1826 Szyszków
    │         obliczono wg śl. 22/1845
    │     zm. 17/1861 Szyszków
    │   + Małgorzata Wicher
    │   │  śl. 22/1845 Brzeziny
    │   │  ojciec: Franciszek Wicher
    │   │  matka: Małgorzata Zagrodnik
    │   │
    │   ├──> Grzegorz Józef Lipczak
    │   │    ur. 26/1847 Szyszków
    │   │
    │   └──> Michał Lipczak
    │        ur. 108/1849 Szyszków
    │        zm. 69/1850 Szyszków
    │      + Agnieszka Chwała, Chwał itp.
    │        śl. 40/1849 Wygiełdów
    │        zm. (hipoteza) 5/1863 Kowale
    │
    ├──> Joanna Lipczak
    │     ur. ok. 1838 (miejsca nie podano)
    │   + Maciej Janikowski
    │     śl. 18/1860 Szyszków
    │
    ├──> Ludwika Lipczak
    │     ur. 44/1841 Szyszków
    │   + Piotr Szopa
    │     śl. 7/1861 Szyszków
    │
    └──> Maria Lipczak
         ur. ok. 1833 Szyszków
       + Jakub Kiczmach
         śl. 6/1854 Szyszków

————

Antoni Lipczak
+ Antonina Krzak
│
├──> Franciszka Lipczak
│     ur. ok. 1807
│     zm. 181/1847 Brzeziny
│
└──> Michał Lipczak
      ur. ok. 1807 Brzeziny
      zm. 78/1857 Brzeziny
    + Maria Sas
    │  drugi śl. 30/1858 Brzeziny Wojciech Stasiak
    │
    ├──> Zofia Lipczak
    │     ur. 72/1843 Strojec
    │
    └──> Stanisław Lipczak
       + Wiktoria Rak
       │   śl. 27/1859 Prosna
       │
       ├──> Maria Lipczak
       │     ur. 156/1865 Brzeziny
       │
       ├──> Tomasz Lipczak
       │     ur. 183/1867
       │     zm. 72/1868 Brzeziny
       │
       ├──> Maria Lipczak
       │     ur. 156/1865 Brzeziny
       │
       └──> Wojciech Lipczak
             ur. 64/1869 Brzeziny

———

Tomasz Lipczak + Ewa Wicher
│
└──> Paweł Lipczak
     ur. ok. 1798 (obliczenia wg aktu zgonu)
     zm. 137/1848 Rosochy
   + 2. Zuzanna Rzepka ur. ok. 1774
     śl. 9/1831, zm. 22/1849 Strojec
   + 1. Jadwiga Krzak zm. 36/1831
   │
   ├──> Michał
   ├──> Jan
    ├──> Szczepan
    ├──> Katarzyna
   └──> Wojciech Lipczak
     + Katarzyna Rzepka
     │  śl. 8/1839 Prosna
     │
     ├──> Petronela Lipczak
     │     ur. ok. 1838
     │     zm. 51/1840 Strojec
     │
     ├──> Julianna Lipczak
     │     ur. 112/1840 Strojec
     │     zm. 121/1842 Strojec
     │
     ├──> Marianna Lipczak
     │      ur. 173/1842 Strojec
     │   + Wojciech Zarębski
     │      śl. 1/1859 Strojec
     │
     ├──> Józefa Lipczak
     │     ur. 33/1845 Strojec
     │     zm. 4/1850 Strojec
     │
     ├──> Małgorzata Lipczak
     │      ur. 71/1847 Strojec
     │   + Antoni Zagrodnik
     │      śl. 7/1865 Strojec
     │
     ├──> Tomasz Lipczak
     │     ur. 179/1850 Strojec
     │     zm. 7/1851 Strojec
     │
     └──> Wawrzyniec Lipczak
          ur. 123/1852 Strojec

———

Józef Lipczak
+ Petronela Warzycha?
│
└──> Wojciech Lipczak
     ur. ok. 1813
     zm. 252/1848 Strojec
   + Katarzyna Jurczyńska
   │
   ├──> Petronela Lipczak
   │     ur. 104/1842 Strojec
   │     zm. 310/1852 Strojec
   │
   ├──> Józef Lipczak
   │     ur. 36/1845 Strojec
   │        nazwisko matki: Patyk
   │
   ├──> Tomasz Lipczak
   │     ur. 139/1847 Strojec
   │        nazwisko matki: Jurczyk
   │     zm. 67/1848 Strojec
   │
   └──> Maria Lipczak
        ur. 7/1850 Strojec
           sic! bynajmniej nie pogrobowiec
           lecz dziecko nieślubne,
           ojciec zmarł ponad rok wcześniej
        zm. 270/1852 Strojec

Józef Lipczak
+ Petronela Przysada
│
└──> Maria Lipczak
      ur. ok. 1817 Strojec
      zm. 163/1848 Praszka
         imię matki Maria
   + Karol Durecki
      śl. 11/1847 Praszka
      prawdopodobnie ur. 112/1814
———

Józef Lipczak
+ Maria Stykała
│
├──> Wincenty Lipczak
|      ur. ok. 1821 Strojec (wg aktu ślubu)
│   + Magdalena Pawlak
│   │  ur. ok. 1817 Strojec
│   │  śl. 41/1840 Kowale
│   │
│   ├──> Józef Lipczak
│   │     ur. 144/1843 Gana
│   │     być może śl. 34/1867
│   │
│   └──> Rozalia Lipczak
│        ur. 88/1846 Kowale
│
├──> Karol Lipczak
|      ur. ok. 1827 Strojec
│   + Julianna Wieczorek
│   │  śl. 1/1857 Wygiełdów
│   │
│   └──> Jan Lipczak
│       ur. 136/1859 Brzeziny
│
├──> Maria Lipczak
|     ur. ok. 1833 Strojec
│   + Karol Matysek?
│     śl. 17/1863 Kowale
│
└──> Jan Lipczak
     ur. ok. 1832
     zm. 23/1862 Brzeziny

———

Jan Lipczak
   ur. ok. 1829
+ Joanna Rzepka
|   ur. ok. 1827
│
├──> Tomasz Lipczak
│    ur. 187/1853 Rosochy
│
└──> Antonina Lipczak
     ur. 39/1855 Brzeziny

———

Paweł Lipczak
+ Jadwiga Bakier?
│
└──> Michał Lipczak
      ur. ok. 1810
      zm. 165/1848 Strojec
   + Konstancja Włodarska
   │  ur. ok. 1815
   │  ojciec: Szczepan Włodarski
   │  matka: Maria Zagrodnik
   │  zm. 152/1848 Strojec
   │
   ├──> Maria Lipczak
   │     ur. ok. 1834 Strojec
   │  + Jan Kazan
   │     ur. ok. 1833 Żytniów
   │     śl. 3/1852 Strojec
   │
   ├──> Franciszek Lipczak
   │     ur. 38/1839 Strojec
   │     zm. 145/1848 Strojec
   │
   ├──> Wiktoria Lipczak
   │     ur. 174/1840 Strojec
   │
   ├──> Jan Lipczak
   │     ur. 15/1845 Strojec
   │     zm. 24/1853 Strojec
   │
   ├──> Katarzyna Lipczak
   │     ur. 44/1847 Strojec
   │     zm. 155/1848 Strojec
   │
   └──> Franciszka Lipczak
        ur. ok. 1837
        zm. 113/1855 Strojec

———

Jakub Lipczak
+ Maria Krzak
│
└──> Mateusz Lipczak
       ur. ok. 1809
       zm. 35/1850
          nazwisko żony Placek
   + Maria Wolna?, Wolnińska itp.
   |   ur. ok. 1813
   |   być może pierwszy śl. 24/1836 Mateusz Lipczak 25 Strojec
   |     z Marianną Walacik? 22 Praszka
   |     ale jego rodzice Józef Lipczak, Petronela Rozsada
   │   drugi śl. 38/1851 Szyszków Tomasz Jędrysiak
   │
   ├──> Julianna Lipczak
   │    ur. 8/1841 Strojec
   │
   ├──> Helena Lipczak
   │    ur. ok. 1838
   │    zm. 24/1844 Strojec
   │        nazwisko matki: Kokot
   │
   ├──> Paweł Lipczak
   │    ur. 89/1843 Strojec
   │
   ├──> Eleonora Lipczak
   │    ur. 26/1846 Wygiełdów
   │
   └──> Leonard Lipczak
        ur. 151/1849 Wygiełdów

———

Kazimierz Lipczak
+ Justyna Janiszewska
│
└──> Jan Lipczak
       ur. ok. 1835 Szyszków
   + Józefa Sas lub Sass
   │   ur. ok. 1835
   │   śl. 15/1859 Szyszków
   │
   ├──> Antonina Lipczak
   │    ur. 78/1864 Szyszków
   │       imię matki: Justyna
   │    zm. 58/1865 Szyszków
   │       imię matki: Józefa
   │
   └──> Petronela Lipczak
       ur. 64/1861 Szyszków
       zm. 4/1864 Szyszków

———

Ignacy Lipczak zm. przed 1848
+ Katarzyna Pokorska zm. po 1848
│
├──> Roch Lipczak
│      ur. 100/1829 Kuźniczka
│      (wg śl. 18/1862 ur. ok. 1834 Skotnica)
│      zm. 50/1870
│   + Julianna Baran
│   │  ur. 22/1841
│   │  śl. 18/1862 Kuźniczka
│   │
│   ├──> Kazimierz Lipczak
│   │     ur. 35/1866 Kuźniczka
│   │
│   └──> Maria Lipczak
│        ur. 25/1869
│
└──> Jan Lipczak zm. 215/1848 Strojec

———

Jan Lipczak
   ur. ok. 1833
+ Józefa Grzebiela
│  ur. ok. 1834
│
└──> Konstancja Lipczak
     ur. 62/1858 Strojec MR6192

———

Elżbieta Lipczak, panna
│
└──> Julian Lipczak
     ur. ok. 1845 ???
     zm. 84/1847 Strojec

———

Krzysztof Lipczak
+ Rozalia Zawiślak
│
└──> Joanna Lipczak
    ur. ok. 1830
    zm. 101/1844 Strojec
———

Niezidentyfikowani:

 • ur. 209/1870 — Maria, córka Marii Lipczak
 • śl. 34/1867 — Józef Lipczak i Małgorzata Jurczak
 • śl. 26/1867 — Antioni Zawada, Rozalia Lipczak
 • śl. 22/1867 — Maciej Kokot, Katarzyna Lipczak
 • zm. 88/1869 Skotnica — Katarzyna Kokot z Lipczaków, córka Pawła i Jadwigi Lipczaków, urodzona w Strojcu, 50 lat, żona Macieja Kokota
 • zm. 30/1843 Strojec MR09061 — Kazimierz Korzeniewski MR09059 wdowiec po Gertrudzie z Lipczaków MR09060

2 Komentarzy

 1. Eugeniusz Kierstan

  Witam! Ponieważ „moikrewni” dokonali wielu zmian i dawno nie korzystałem, dlatego wysyłam Panu link
  na moje drzewo. W tym drzewie znajdzie Pan zapisane dane, które przed 2 laty wprowadziłem (Rodzina Baryłów – Lipczak z Pana drzewa. To proszę się rozejrzeć.Jutro 13 lipca będę w Praszce i jestem umówiony z ks. Proboszczem (kościół pod wezwaniem NMP) odnośnie moich pradziadków ( chcę poszukać z dokumentu zgonu. Pozdrawiam Eugeniusz Kierstan

 2. ewa

  Ja EWA LIPCZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *