Genealogia

Arkusze genealogiczne

Arkusze należy wypełnić odręcznie i wysłać pocztą do swojego rodzinnego genealoga. Niektóre formularze (np. Word) można również wypełnić na komputerze, ewentualnie odręcznie wypełnione zeskanować, a wysłać pocztą elektroniczną jako załącznik. DOC — Microsoft Word, ODT — OpenDocumentText (LibreOffice, OpenOffice) itp…. (Więcej)