Prawo

Opinie Rady Legislacyjnej do projektów aktów normatywnych

Rada Legislacyjna, a więc organ kolegialny o charakterze opiniodawczo-doradczym przy Prezesie Rady Ministrów, postanowiła opublikować na swojej stronie internetowej opinie prawne jakie wydaje do wpływających rządowych projektów aktów normatywnych, głównie ustaw. Niektóre z tych opinii trafiają do Przeglądu Legislacyjnego. Link… (Więcej)