Prawo

Traktaty akcesyjne

Chcę coś napisać o nieogłoszeniu przepisów unijnych w języku polskim, ale stanąłem chwilowo na samym szukaniu tekstów traktatów akcesyjnych Polski do UE. Czy ktoś już próbował odnaleźć ich treść na oficjalnych stronach ISAP/EUR-Lex? Nie jest to niestety łatwe zadanie, chyba że szukamy jedynie nieoficjalnej kompilacji. Miałem nadzieję, że będzie je znaleźć nieco łatwiej.

Opinie Rady Legislacyjnej do projektów aktów normatywnych

Rada Legislacyjna, a więc organ kolegialny o charakterze opiniodawczo-doradczym przy Prezesie Rady Ministrów, postanowiła opublikować na swojej stronie internetowej opinie prawne jakie wydaje do wpływających rządowych projektów aktów normatywnych, głównie ustaw. Niektóre z tych opinii trafiają do Przeglądu Legislacyjnego. Link… (Więcej)